Dala jim k tomu důkaz Hodina moderní chemie, kterou škola uspořádala v rámci oslav 180. výročí svého založení ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Vyučující tohoto předmětu, profesor Kamil Březina, nastínil: „Primárním cílem projektu je pomoci vytvořit pozitivní obraz chemie jako důležité oblasti lidské činnosti i u studentů, kteří ji dále studovat nechtějí. I ten, kdo půjde studovat zcela odlišné disciplíny, by měl střední školu opouštět s vědomím, že svět, ve kterém žijeme, je pochopitelný." A musím přiznat, že Hodina moderní chemie se od prvních minut stala atraktivní i pro mne. Doslova strhujícím způsobem ji totiž vedly lektorky Jana Zapletalová a Jiřina Haiderová, studentky závěrečných ročníků VŠCHT Praha.

Na hodinu se přišlo podívat i několik pedagogů. Byla mezi nimi i žena s bohatými zkušenostmi s výukou chemie,Hana Zoulová, která celou prezentaci zhodnotila velmi pozitivně : „Bylo určitě zajímavé zhlédnout celou řadu efektních a v běžné školní praxi obtížně proveditelných pokusů," konstatovala.

Patřila sem například ukázka světla jako elektromagnetického vlnění různých vlnových délek v podobě periodicky se opakujících změn barev či model nefunkčního i funkčního hasicího přístroje. Úžasná byla série experimentů s kapalným dusíkem. „Velký úspěch u studentů mělo divadlo. Jeden z chlapců pozval spolužačku na rande a obdaroval ji voňavým karafiátem, za jehož vůni jsou zodpovědné těkající vonné silice. Dívka však takové vyznání lásky odmítla s tím, že karafiát je pohřební květina. Jako správná chemička si vzala s sebou na rande kapalný dusík, do něhož na chvíli obdržený karafiát vložila. Po vytažení květina nejen ztratila vůni, ale její tkáň také zásadně změnila mechanické vlastnosti. Takový karafiát pak omlátila chlapci o hlavu – úderem se květina rozpadla na drobné kousky," popsal Kamil Březina.

A velký úspěch měla i přímo ve třídě vyrobená kokosová zmrzlina, na které si pochutnali všichni přítomní.
Co je třeba zdůraznit, je to, že Hodina moderní chemie byla interaktivním a kontaktním programem. Však také lektorky na samém začátku oznámily: „Můžete vykřikovat, a upozorňujeme, že to tady bude čmoudit a bouchat. Chceme vám chemii ukázat v lepším světle, nežli v podobě vzorečků a rovnic."
Studenti tak byli podněcováni k diskuzi a některých experimentů se i přímo účastnili.
„Jsem velmi spokojen. Obě lektorky se velice snažily. Je vidět, že několik podobných hodin absolvovaly i na jiných školách. A studenti jsou přímo nadšeni. Už mě požádali o to, abych děvčata pozval znovu."
A lektorky? Ty v přátelském rozhovoru v ředitelně školy před svým odjezdem uvedly, že se na rakovnickém gymnáziu cítily velice příjemně. „Na závěr jsme obdrželi příslib, že na přelomu března a dubna lektorky přijedou znovu a uspořádáme další Hodinu moderní chemie i pro ostatní třídy naší školy," dodal Kamil Březina.

Dodejme, že šestihodinová akce byla zcela zdarma. Veškeré náklady nesla VŠCHT Praha, s níž Gymnázium Zikmunda Wintra již řadu let úspěšně spolupracuje.