Podle dostupných informací chce investor, v tomto případě kněževeská firma PICRA s. r. o., zahájit stavbu bezprostředně po vydání stavebního povolení. Stavební realizace by měla trvat zhruba rok.

V polích

„V minulosti jsme kvůli tomu měnili územní plán. Prošlo to všemi stupni řízení,“ konstatovala kněževeská starostka Eva Janotová. Tři sta metrů dlouhá polokrytá střelnice, sloužící ke komerční, zkušební, výcvikové, sportovní a myslivecké střelbě pro krátké i dlouhé zbraně, by podle záměru měla být vystavěna v návaznosti na místní sportovní areál, a to v polích za fotbalovým hřištěm. „U lidí to vzbuzuje jistou nedůvěru, ale v zahraničí je tento model naprosto běžný. Záměr jsem si pročetla a seznámila se s ním. Vyplývá z něho, že střelnice splňuje všechny normy a hygienické limity,“ sdělila Janotová.

Vysoký val

Podle záměru bude objekt střelnice obehnán až pět metrů vysokým valem, který kromě zachytávání vystřelených projektilů bude účinně tlumit hluk výstřelů. Střelnice by neměla nijak narušovat ráz krajiny, protože je počítáno s osázením obvodového valu zelení. „Nechceme, aby se všemu bránilo. Když splní všechny normy, tak se snažíme spíše vytvořit odpovídající podmínky,“ dodala starostka. Ta zároveň podotkla, že je i v zájmu provozovatele, aby střelnice byla kvalitní, měla úroveň a neobtěžovala okolí. Podrobnější informace o záměru naleznete na webových stránkách www.cenia.cz/eia. Kód záměru je STC776.