Jesenická škola již vloni obdržela dodávku veškerého vybavení, které v sobě zahrnuje projekt Boříme bariéry. Konkrétně nové počítače, iPady, interaktivní tabuli, 3D tiskárnu, 3D scanner, měřící senzory, mikroskopy a další pomůcky, které mají pomoci žákům zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů.

Hodnota vybavení včetně nábytku přesahuje 4 miliony korun, dotace v rámci 2. výzvy MAS Rakovnicko – IROP činí 95 procent.

Oba projekty na sebe úzce navazují a jsou v tuto chvíli v realizaci. „Začali jsme projektem Boříme bariéry, který v sobě zahrnuje také rekonstrukce prostor v budově základní školy. Jedná se o specializované učebny a je zde kladen důraz na bezbariérový přístup, aby učebny i sociální zařízení mohli bezproblémově využívat i hendikepovaní,“ přiblížil starosta Jesenice Jan Polák.

Rekonstrukční práce vyjdou na 10,1 milionů s DPH. Spoluúčast města v tomto případě činí necelé 3 miliony korun. Opravy se týkají učeben fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu, jazykových učeben, ale také školních dílen. „V současné době se u dětí klade opětovný důraz na manuální zručnost, proto jsme se rozhodli, i vzhledem k tomu, jak byla zaměřená dotační výzva, snažit se děti přivést blíže k řemeslům,“ vysvětlil Polák.

Projekt Cesta do školy pak zahrnuje kromě oprav další části dílen také modernizaci kuchyněk. Dále bude upraveno venkovní prostranství školy v okolí budovy A.

Finišuje projekt v Čisté

Podobným směrem se vydali na ZŠ a MŠ Čistá. V současnosti zde finišuje projekt Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd.

Na projekt byla škole poskytnuta dotace ve výši 5,7 milionu korun. Spoluúčast obce činí pět procent.

Projekt přinese vybudování nových odborných multifunkčních učeben. Půjde o školní dílny, cvičné kuchyně a počítačové učebny. Dále se počítá s vybudováním vnějšího bezbariérového přístupu k budově školy a sociálního zařízení pro zdravotně postižené. Vysazena bude i nová zeleně a chystají si i venkovní úpravy areálu školy.

Slavnostní otevření zrekonstruovaných učeben je naplánováno na 20. března.