Někdy člověk při hledání zajímavých přírodních míst na Rakovnicku nalezne unikátní zapomenuté zajímavosti, místa a památky. Nejinak je tomu v případě pro mě naprosto unikátního objevu, technické památky mimořádného významu, železničního mostu klenoucího se přes potok Javornici v údolí nedaleko Čisté, v místě zvaném Kočkův mlýn. Most se nachází na jihozápadním cípu okresu, na hranicích chráněné krajinné oblasti Jesenicko nedaleko Kožlan a sousedí s okresem Plzeň sever. V povědomí Středočechů je tento most označen jako Železniční most Strachovice a není jednoduché o něm získat informace. Přesto bych se rád s vámi podělil o alespoň základní informace spojené s tímto mým nevšedním zážitkem.

Většinu našich velkých historických železničních mostů nalezneme na místních tratích, vedených členitějším terénem. Hlavní tratě byly plánovány podle možností schůdnějšími trasami a navíc častěji podléhaly rekonstrukcím a modernizacím, při nichž byly mostní konstrukce vyměněny. Jeden z nejkrásnějších, přitom málo známých železničních mostů se klene přes krajinářsky cenné lesnaté údolí potoka Javornice na Rakovnicku.
Do provozu byl spolu s železniční tratí z Rakovníka do Mladotic uveden roku 1899.
Most o celkové délce sto pět metrů má ve středních Čechách ojedinělé kombinované konstrukční řešení. Na obou koncích mostu je vždy jedno pole, zaklenuté kamenným půlkruhovitým obloukem o rozpětí dvanáct a půl metru. Střední otvor nad vlastním údolím je přemostěn pozoruhodným příhradovým ocelovým nýtovaným vazníkem s obloukovou dolní pásnicí, takzvaným dolnoparabolickým nosníkem. Rozpětí této staticky výhodné konstrukce činí padesát sedm metrů. Výška nad údolím dosahuje dvaceti pěti metrů. Stavba se dochovala v úpravě prakticky bez jakýchkoliv změn a novějších úprav. Použití této nosní konstrukce je v Čechách dnes již velmi vzácné. Objevuje se pouze v jednodušším a méně zdařilém provedení na mostě Ústí u Nové Paky na Jičínsku. Obdobně řešený girlandový příhradový vazník má i střední pole známého mostu přes údolí řeky Jizery na trati z Kořenova do Harrachova nebo most v Chrástu u Plzně. Tento most patří bezesporu k nejpůsobivějším dílům železničního stavitelství na území středních Čech.

Na místo se dostanete vlakem nebo autem směrem z Plzně nebo z Rakovníka, vystoupíte v Čisté a půjdete směrem jihozápadním na již zmíněné místo Kočkův mlýn, vzdálené od Čisté jen několik kilometrů. V letních měsících je možné vyrazit na výlet také na kole či pěšky. V okolních lesích se nalézá několik přírodních památek, jako například zřícenina starého hrádku s údajným názvem Angerbach, po značených stezkách se můžete podívat na hrad Krakovec a okolí. Pokud budete chtít strávit na tomto místě příjemně prožitý víkend, můžete také navštívit nedaleko se nacházející agrofarmu Hedecko s ubytováním a s možností projížďky v koňském sedle.

Deník/ Michal Elznic