Před třemi lety čelilo kritice Povodí Vltavy kvůli studii, která počítala s vybudováním téměř čtyřicetimetrové hráze na řece Berounce v Roztokách na Křivoklátsku a v případě povodně zatopení celého údolí Křivoklátska. Záměr odstartoval vlnu nevole obyvatel Křivoklátska, kteří získali podporu i od obyvatel z dalších krajů. Naopak vedení obcí nacházející se na dolním toku řeky s hrází souhlasilo kvůli ochraně majetku při povodni.

Na setkání starostů v Domě Osvěty, které pořádala Místní akční skupina Rakovnicko, Jiří Pšenčný ze státního podniku Povodí Vltavy upozornil, že snaha o vybudování díla na řece se bude opakovat, a to nejen kvůli povodním, ale také suchu. „Je na nás vyvíjen tlak, abychom řešili situaci na horním toku řeky, a to i na významných přítocích Berounky. Vodní dílo Křivoklát by dokázalo zadržet 700 milionů kubíků vody, což nedá vodohospodářům spát a budou se vždy snažit nějaké vodní dílo vybudovat,“ řekl.

Berounka by neměla být v dolní části toku splavná. Poslanci při schvalování zákona vypustili ze seznamu využitelných vodních cest dolní tok řeky Berounky v úseku od Radotína až k Berounu. Podle poslankyně Jany Krutákové (STAN) se zabrání projektu splavnění řeky, se kterým prý nesouhlasí ani obce ve Středočeském kraji.