Program bylo možné sledovat jak na nádvoří zámku, tak pod kulturním zařízením. Ani letos nechyběly prohlídky zámku, které měly pod patronací žáci zdejší základní školy. Diváci obdivovali také taneční vystoupení, které nacvičili jak žáci základky, tak mateřinky. Ředitelka školy, Lenka Pulcová popsala: „Nacvičili jsme nový historický tanec s názvem Gotika. Naše děvčata budou také na zámku zpívat. A také jsme přispěli některými věcmi na výstavu. Ta je krásná. Doporučuji ji."

K vidění rovněž byla ukázka hasičské techniky. Možný byl nákup zboží v prodejních stáncích s občerstvením a výrobky rukodělných prací.
V průběhu dne návštěvníci viděli také další turnajová klání, hudební, taneční a divadelní představení.

Starosta obce Jiří Loskot pro Rakovnický deník upozornil: „Příprava oslav založení naší obce byla trošku náročnější, protože jsme divákům chtěli dát poněkud důstojnější program a neopomenout pohled do historie. Takže se mohu pochlubit tím, že jsme zvládli zajistit výstavu nálezů našeho občana Františka Sedláčka, který je významným členem České archeologické společnosti. Ještě včera večer jsme ji dokončovali a je velice zajímavá. Je, myslím, podle mě top záležitostí dnešního dne." Vystavené artefakty se podařilo Františku Sedláčkovi nalézt během desítek let v krajině u městyse Mšec.
Jak již bylo naznačeno: na akci se tradičně podílel městys spolu se zdejší základní a mateřskou školou.

Lenka Pulcová městysi Mšec touto cestou přeje: „Aby nám i nadále vzkvétal s stěhovali se k nám mladé rodiny s dětmi, které by chodily do naší školy."
Oslavy 700. výročí Mšeci by mělo podle starosty pokračovat v září. „Chceme uspořádat sjezd rodáků s dvoudenním programem," upozornil Jiří Loskot.
Ještě se ale vraťme k výstavě náletů Františka Sedláčka. Jiří Loskot upozornil: „Jednáme s Františkem Sedláčkem o tom, zda bychom nemohli ve Mšeci otevřít stálou expozici jeho nálezů. Já sám za sebe jako starosta slibuji, že pokud to bude možné, tak tento nápad zrealizujeme."

Další výstavou bylo nahlédnutí do ateliérů a dílniček mšeckých občanů, kteří zde prezentovali svá díla a výrobky. „Zjistili jsme, že zde máme řadu šikovných spoluobčanů. Obě výstavy bychom chtěli v prostoru zámku nechat minimálně do září. Pro toho, kdo bude mít zájem výstavu vidět, není problém prohlídku zajistit. Jen je třeba si zavolat předem na úřad městyse," upozornil Jiří Loskot. Především o unikátní sbírku Františka Sedláčka by mohl být u odborné i laické veřejnosti velký zájem. „Je to jeho velký koníček, jeho život, přínos ke zmapování naší historie a my jsme rádi, že jsme mu mohli takto vyjít vstříc," dodal starosta.