Určitou dominantou je mlatová cesta. 
V zahradě se podařilo citlivě skloubit historickou část 
s moderními prvky. Při procházce vás určitě upoutá moderní kovová pergola.

„V první fázi pergola vypadala sice dost násilně, ale poté, co se kolem umístily lavice, položila dlažba a zasázely rostliny, místo vypadá zajímavě," mínila starostka Libuše Bestajovská.

Navíc pergolu lze využít jako už zmiňovanou přírodní učebnu i ke kulturním vystoupením. Místní ji pokřtili například při rozsvěcení vánočního stromku. Děti tu jako na pódiu zahrály pohádku 
a teprve pak se všichni odebrali k vánočnímu stromu. Prostor doplňuje opravená zeď. Tu se podařilo dát dohromady za peníze ušetřené z výběrového řízení. Další částku přidal městys ze svého rozpočtu.
V tuto chvíli je opravena celá severní zeď a část východní. Chybí dodat vrata i s brankou, která tam původně byla. Ta vyrábí místní kovář pan Sekyra. Náklady na revitalizaci celé zámecké zahrady hradili Mšečtí z dotace v roce 2013. Část prostředků šla z rozpočtu městyse.

Akce ještě není uzavřena. Nyní se vyřizuje s dodavatelskou firmou několik reklamací, proto jsme požádali o prodloužení dotace do třicátého června," uzavřela starostka Libuše Bestajovská. Zahradu i zámek můžete navštívit třináctého června v den Zámeckých slavností.