Tradice začala ve velké Británii v roce 1983. Tady vítání zajišťuje Česká společnost ornitologická od roku 1998. Smyslem akce je seznámit veřejnost s rozmanitostí ptačí říše. Ukázat lidem poznávání ptáků podle hlasu i podle vzhledu pomocí dalekohledu. Kromě toho se během vítání ptačího zpěvu také ptáci kroužkují

Trasa
Početná skupina malých i velkých nadšenců pro ptačí zpěv se vydala po obvyklé trase z parkoviště za kasárny směrem k bývalé motokrosové dráze. Zastavila se na vyhlídce na město, obešli shora lesem střelnici mezi bývalým tankodromem a přes Jílák sešla k bývalému tankovému cvičišti.

Lokalita je zajímavá. Přímo za obytnou zástavbou začíná významný krajinný prvek U Svaté Trojice, na něj navazuje cvičný prostor a dále přírodní rezervace Tankodrom. Na této lokalitě ornitologové za dvacet let napočítali kolem stovky druhů ptáků. Žijí tu hlavně drobní zpěvní ptáci. Které nejzajímavější je tu možné slyšet i vidět, vysvětlil Milan Tichai, předseda Rakovnického ornitologického spolku Fénix:

„Zajímavý je například krutihlav obecný, kterého lidé ani moc neznají. Patří mezi šplhavce a je příbuzný datlovi a strakapoudovi. Dále tady můžeme slyšet slavíka obecného nebo skřivana lesního."
Aby byli ptáci pořádně slyšet, musí se za nimi vyrazit opravdu časně zrána, V tu dobu se rozezpívávají a dají se nejlépe rozeznat. Zkraje začínalo vítání ptačího zpěvu o půl páté ráno, jenže to bylo opravdu moc brzy a téměř nikdo nepřicházel. Proto ornitologové vyrážejí o půl sedmé.

„V tuhle dobu už sice mají někteří ptáci poledne a siestu. Nejaktivnější jsou hodně brzy ráno, ale museli jsme udělat tenhle kompromis," zkonstatoval Milan Tichai.

Zajímavé úlovky
První úlovek, kterého účastníci vycházky spatřili a slyšeli poblíž pneuservisu, byl rehek zahradní. Poznali ho podle vrzavého skřípání. On i jeho známější kolega rehek domácí, který rád osidluje budovy, zpívá velmi časně. Začíná už ve čtvrt na čtyři.

O kousek dál se stoupajícím a klesajícím hlasem ozval budníček větší. Tlukotem se prozradila pěnice pokřovní.

Nad tankodromem opatrně hlavně děti nahlédly do ptačí budky. Seděl v ní rehek zahradní. Na vejcích se dá celkem snadno pozorovat, protože je klidný.

Pozornosti neušel ani nejmenší pták králíček ohnivý s hodně výraznou čepičkou. Váží zhruba stejně jako pětikoruna. Pohybuje se podobně jako kolibřík. Vyzobává hmyz z jehličí v třepotavém letu.
Každého pěvce Milan Tichai ukázal přítomným na obrázku v knize a pověděl k němu něco zajímavého. Tak třeba zaznělo, že hýl se tu vyskytuje už velmi málo, protože hnízdí hlavně na severu. Vlivem oteplování se u nás stále více objevují ptáci z jihu, a ti, co tu ještě před dvaceti lety měli jižní okraj hnízdního areálu, mizí. Jejich areál se posouvá stále více na sever.

Kroužkování
Na konci vycházky členové kladenské záchranné stanice Aves natáhli sítě k odchytu ptáků a názorně předvedli jejich kroužkování. To bylo nejzajímavější hlavně pro děti. Ptáky viděli pěkně zblízka.

Ptáci při odchytu dostali příslušný kroužek. Na něm je číslo, písmeno označující velikost kroužku podle typu a zkratka Národního muzea v Praze. Podle toho se ptáci dají třeba po roce zkontrolovat zase na stejném místě, kam se vrátí z tahové cesty. Nebo ornitologové naopak dostávají hlášení ze zimovišť v Africe nebo v jižní Evropě. Podle místa kroužkování, které se zapisuje, se dá určit i pták z Rakovnicka. „Tady jsme našli po dvou letech například pěnici pokřovní s kroužkem z Maďarska, kde hnízdila, nebo tudy protahovala," vysvětloval Milan Tichai.

Ptáky při odchytu ornitologové nalákají na nahrávku hlasu stejného druhu ptáků, například pěnice pokřovní. Druhý hlas bere jako vetřelce ve svém teritoriu. Přiletí k síti a chytí se. Během letošního vítání ptačího zpěvu se chytil například budníček, pár rehků zahradních a pár pěnice černohlavé s předloňským kroužkem. Ta je u nás velmi rozšířená.

Pokud jste se letos nemohli zúčastnit a život ptáků vás zaujal, ROS Fénix již i pro vás chystá příští ročník Vítání ptačího zpěvu, případně můžete navštívit webové stránky nevládní organizace České společnosti ornitologické-V"