Maturant Jaroslav Červený právě vysvětluje, jak sestavil plán hnojení pro zemědělský podnik s danou výměrou plodin. Uvádí mimo jiné jeden závažný fakt, že chlévský hnůj je téměř nedostatkové „zboží."
Dál maturity běží jako na drátku. Vedle u stolu se další maturantka připravuje na poznávačku hnojiv a krmiv, naproti kolega „zápasí" s plevely.

„Máme ještě dva výjezdy, na pole a na chmelnici. Nejdřív ale půjdeme do stájí," plánují členové maturitní komise. Proto Jaroslav Červený po první otázce v doprovodu maturitní komise vyráží do provozu. „Plán hnojení docela šel. Nebylo to těžké. Před tím jsme to několikrát procvičovali," hodnotí v rychlosti svůj výkon. V odchovně prasat pak vybírá nejvhodnější prasničky do chovu a popisuje způsob odklízení mrvy.
Martin Cajthaml zase odebíral vzorky krmiv a hodnotil kvalitu siláže.

Oddechnout si mohl Tomáš Bílek, protože praktickou zkoušku už měl za sebou. „Maturoval jsem z výpočtu meterologie, musel vypočítat délku servis periody u prasat a popsat technologickou linku ve výkrmně prasat. Těžké to moc nebylo, vytáhl jsem si dobré otázky. Nejhorší byla před tím asi poznávačka plevelů," zhodnotil výkon Tomáš. Dál své znalosti rozhodně využije, protože bude pracovat v rodinném hospodářství.

Letos na Střední zemědělské škole v Rakovníku maturuje patnáct žáků oboru agropodnikání. Praktickou část zhodnotil ředitel školy Ivan Kup: „Praktická zkouška je velice pestrá. Studenti musí zvládnout celé široké spektrum zemědělské činnosti. Zvládají to dobře. Jen mají trochu problém plynule se vyjadřovat."

Příští týden je čeká teoretická maturita. Ve společné části maturují z angličtiny, češtiny. Ve školní části pak z odborných předmětů pěstování a ochrana rostlin, chov zvířat a veterinářství. Dále z ekonomických předmětů ekonomiky, marketinku a managmentu.