Projekt byl přihlášen do druhého ročníku participativního rozpočtu města, na který je alokovaná částka ve výši jednoho milionu korun. Jednalo se sice o jediný projekt, což ovšem neznamenalo, že bude automaticky schválen.

„Projekt musel splnit veškeré podmínky, které jsou v rámci rozpočtu nastaveny. Musel získat minimálně sto pozitivních hlasů, jinak by mohl být radou vyřazen. To se ovšem nestalo, veškeré podmínky byly splněny, a to včetně hodnoty projektu, která nepřesáhla půl milionu,“ konstatoval Ivo Trešl, rakovnický radní a také garant participativního rozpočtu.

Hlasování se letos v březnu uskutečnilo vzhledem k epidemiologické situaci pouze elektronicky. Projekt, jehož náklady byly vyčísleny na 475 tisíc korun, získal celkem 286 pozitivních hlasů. Rakovnický starosta Luděk Štíbr rovněž nevyloučil možnost zřízení odpočinkového místa.

„V projektu sice lavičky nejsou uvedeny, ale v případě, že o to bude zájem, tak pro ty, kteří se budou chtít kochat pohledem na Rakovník, tam můžeme lavičky umístit. S tím by samozřejmě souviselo i umístění odpadkových košů,“ doplnil starosta.