Křížek byl postaven okolo roku 1890. V roce 1968 ho při invazi porazila sovětská vojska, která stála na cestě s vozidly. Nakonec zmizel pod nánosem škváry. Ta se sem vozila při posypu silnic. Místo bylo zarostlé křovím. Ale stále se tu říkalo U křížku.

Jenže křížek nezmizel tak docela. Členové Mysliveckého sdružení Přílepy – Kněževes se dohodli, že křížek vytáhnou na světlo boží.

„Nejprve jsme vykopali podstavec. Ten byl natřený červenou barvou s nápisem „Směr Praga!". Pak i tělo křížku," popisoval myslivecký hospodář sdružení Miroslav Franěk. Protože se samotný křížek na vrchu už nenašel, nahradil ho jiný, z dílny pana Vachtla v Přílepích.

„Proto doufáme, že je zhotovený z přílepského kamene stejně jako celý křížek," vysvětlovala starostka Přílep Lenka Daenemarková. Objevené dílko na místě opravoval restaurátor Pavel Burle: „Podstavec i tělo křížku bylo hodně rozbité, pourážené od střel. Při práci jsem navazoval na linie, které na něm zůstaly." Oprava pro něj byla novou zkušeností. Několikrát už restauroval pro muzeum předměty ze dřeva, z kamene to bylo ale poprvé.

„Doufám, že se křížek stane pietním místem a místem setkávání. Že bude pomáhat myslivcům při výkonu jejich služby. A že tu třeba budou pokaždé končit svoji poslední leč. I když jsme na katastru Pšovlk. Křížek by tak mohl napomoci spolupráci obou mysliveckých sdružení," popřála křížku starostka Přílep Lenka Daenemarková. Na těle křížku je obrázek sv. Huberta s připomenutím jeho osoby a celé opravy křížku. Patrona lovu svatého Huberta také při slavnosti zmínil Miroslav Franěk.
Na obnově křížku svatého Huberta se podíleli členové Mysliveckého sdružení Přílepy – Kněževes, obecní úřady Přílepy, Pšovlky a Šanov a Lesy České republiky, středisko v Lužné. Všichni zúčastnění dostali při slavnosti pamětní list.