Víkendová akce s bohatým programem oslavující nejlepší tradice lovectví a myslivosti, po staletí prostupující mnoha obory lidské činnosti, na hradě Křivoklátě je takřka za dveřmi. Koná se v sobotu 3. a v neděli 4. září.

Za organizační výbor popsal pro Rakovnický deník Pavel Kořan: „Na pozadí legendy sv. Eustacha, jednoho z nejstarších patronů myslivosti uctívaného na Křivoklátsku již stovky let, budou na hradě návštěvníkům nabídnuty nevšední zážitky v pestrém průřezu kulturních a mysliveckých činností souvisejících s ochranou přírody."

Na sobotu je naplánován v tuzemsku ojedinělý Festival lovecké hudby. Toho se zúčastní sólisté a soubory zřízené či provozované organizačními složkami s. p. Lesy ČR a VLS ČR, ale i další, věnující se lovecké hudbě a mysliveckému troubení. Soutěž bude  na dolním nádvoří hradu. Uvidíte průvod branou hradu na nádvoří se společným troubením fanfár všech účastníků. Konkrétně od skladatele A. Dyka (Vítání) a Slavnostní fanfáru.

Každý soubor, dvojice a sólista přednese v soutěži tři skladby dle svého výběru. Hodnocení hudebních vystoupení provede porota, která v každé kategorii vyhlásí laureáta festivalu. Porota posuzuje kritéria: rytmus, dynamika, technická náročnost, ladění, vystupování a celkový dojem.
Vyhlášení výsledků je naplánováno na šestou hodinu večerní. „Laureát obdrží originální festivalovou cenu," upozornil Pavel Kořan.


Neděle nabízí Den přírody a myslivosti. „Těšit se můžete na ukázky sokolníků s létajícími dravci, vábení zvěře a ptactva, vábení jelenů a průběh jelení říje, loveckou hudbu," nastínil Pavel Kořan.

Seznámit se budete moci opět s různými plemeny loveckých psů, významnými trofejemi revírů Křivoklátska a Lánské obory.

Hradní prostory jsou ideální pro výstavu obrazů, dřevořezeb, knih a další odborné či umělecké literatury týkající se myslivosti.

„Pro děti je připraven herní vzdělávací program s mnoha odměnami, na své si přijdou všichni obdivovatelé křivoklátské přírody," doplnil Pavel Kořan.
V hradní kapli můžete být svědky troubené mše.

U kapličky sv. Eustacha na Zámeckém vrchu v lese poblíž městyse Křivoklát uslyšíte hudební odkaz myslivecké současnosti, ve kterém zazní obnovené premiéry nově nastudovaných skladeb historicky provázejících život obyvatel hradu a Křivoklátska, v podání jednoho z nejlepších souborů – Trubači OMS Přerov.

Dodejme, že středověký hrad Křivoklát obnovuje již druhým ročníkem této vydařené akce tradici původního loveckého sídla českých králů a knížat, které je pokládáno za kolébku české myslivosti.

PROGRAM:

Sobota 3. 9. Festival lovecké hudby

9,30 Zahájení festivalu na nádvoří hradu

10,00 – 12,00 festivalová vystoupení trubačských soborů, sólistů a dvojic

13,00 vyhlášení laureátů jednotlivých kategorií

V průběhu dne doprovodný program viz níže

Neděle 4. 9. Den přírody a myslivosti

Kaplička sv. Eustacha, Zámecký vrch
9,00 hod

Hrají Trubači OMS Přerov pod vedením Vladimíra Sekery, zpěv bratři Martin a Jan Jakubíkovi, recitace Petr Tříska, projev M. Pecha

HRAD
10,15 Vítací fanfáry

Hrají trubači Křivoklátští trubači

10,30 ceremoniál zahájení na pódiu, p. Slabý, hosté

10,45 Malý dechový orchestr

další program moderuje p. Šebek, Lesní správa Křivoklát

11,00 Zahájení mše svaté v hradní kapli

Hrají Trubači OMS Přerov, zpěv Martin a Jan Jakubíkovi + pěvecké seskupení zájemců

11,00 Představení Klubu svatého Eustacha, uvádí předseda klubu M. Drahota

Předvedení historických plemen loveckých psů

11,30 Vypravení lovecké skupiny na koňském potahu

Průvod honem, jak jej dnes praktikují myslivci

Vedoucí honu p. Tříska

Hrají Křivoklátští trubači, uvádí a komentuje p. Šebek

12,00 účastníci mše vycházejí z kaple, na horním nádvoří Trubači OMS Přerov hrají fanfáry

12,05 Vystoupení sokolníků Obory Žleby s letovými ukázkami dravců

12,40 Koncert laureátů festivalu, komentuje ředitel festivalu K. Štípek

První vystupují Trubači OMS Přerov se skladbou A. Dyka Sv. Eustach a knížecí hymnou Fürstenbergů.

13,00 Návrat lovecké skupiny, výřad ulovené zvěře dle mysliveckých tradic

předání úlomků

Pasování na lovce zvěře, p. Tříska

Hrají Křivoklátští trubači, včetně úlovků k poctě ulovené zvěře

13,30 Vábení jelenů – T. Třeský

úspěšní účastníci MR ve vábení jelenů, hlasy jelenů, závěr jelení říje

14,00 Vystoupení kynologů Slabecka uvádí L. Janota

14,30 Vábení zvěře a ptactva - p. Petr Joo

15,00 Dechový orchestr

15,10 Program sokolníků na nádvoří, letové ukázky, 2. vstup

15,45 Vábení jelenů, zvěře a ptactva, uvádí T. Třeský, p. Joo, 2. vstup
16,15 Dechový orchestr

cca 16,30 Závěr

Troubí Trubači OMS Přerov.

Na pódiu nastoupení hosté, závěrečné poděkování p. Slabého, proslov hostů,

shrnutí programu, poděkování účinkujícím, pozvánka na další ročník.

Všichni přítomní trubači troubí pod pódiem Dykovo Halali.

Dechový orchestr hraje radostné písně na cestu domů.

Po oba dny 9,00 – cca 17,00

Výstava trofejí
Výstava porcelánu a obrazů B. Noska
Výstava dřevořezeb P. Třísky
Výstava loveckých obrazů, terčů a oltářů M. Panenky
Výstava fotografií L. Dvořáka
Výstava fotografií H. Görnerové
Lesní pedagogika, soutěže, dětský program
Laserová střelnice
Propagační a prodejní stánky
občerstvení