Do svazku patří ZŠ a MŠ Mšec, ZŠ a MŠ Tuřany, MŠ Srbeč. Patřila tam ještě ZŠ a MŠ Řevničov. Ta v loňském roce vystoupila. Starostou Mšece byl na posledním veřejném zasedání zastupitelstva zvolen Jiří Loskot. Podle něj je svazková škola dobrý projekt, ale ve Mšeci nemohla fungovat.

„Valnou hromadu tvořili tři lidé. To je, myslím si, špatně, takže jsem začal pracovat na nových stanovách. Asi před dvěma měsíci jsem je rozdal zastupitelstvům členských obcí. Prozatím mám předběžné souhlasné stanovisko ze Mšece. To je podle mne nutné udělat nejdříve, aby se svazek stabilizoval, případně i dále rozšiřoval," vysvětloval Jiří Loskot. Ten zvolil jednoduchou koncepci. Pokud školu zřizuje obec, zřizuje ji zastupitelstvo jako takové, valnou hromadu svazku, což je rozhodující orgán, by měli tvořit zastupitelé všech obcí.

„Nechci kopírovat systém, který funguje, když není svazková škola, ale zjišťoval jsem, proč Řevničov vystoupil. Jednal jsem se všemi zastupiteli Řevničova i ředitelkou základní a mateřské školy. Dvakrát jsem tam byl na pracovní poradě. Poznal jsem, že když do toho nebyli zasvěceni, lehce rozhodli o vystoupení ze svazku," mínil Loskot.

Podle něj je lepší, pokud budou zastupitelé přímo zainteresováni ve svazku. Mohou získat odpovědi na to, co je zajímá, a mohou se podílet na chodu škol. Podobný problém už řešila první svazková škola Karlovarský venkov.

„Po jednání se všemi zainteresovanými jsem si vydedukoval, že by bylo vhodné, aby se zastupitelé do svazku přímo angažovali a spousta věcí by se tak dala vysvětlit na půdě valné hromady. Naděje na udržení Řevničova by byla větší," uvažoval Jiří Loskot, který chce změnu stanov prosadit ve stávající Svazkové škole Bez hranic.

Doposud se scházeli jen členové valné hromady se zástupci školy a téměř žádní zastupitelé.
„Svazková škola má životnost i bez Řevničova. V Kroučové je například unikátní energeticky soběstačná mateřská školka. I tady je prostor pro vyjednávání. Ale nyní musíme hlavně stabilizovat stávající svazkovou školu," uzavřel starosta Mšece Jiří Loskot.