Program si i přes ranní rozcvičku pochvalovali Nikolas z Kladna, Matěj z Očihova a Vojta z Lužné: „Líbí se nám tu všechno, hlavně hry, a je nám tu dobře."

Celotáborové hry se U Zbořeného mlýna nikdy neopakují. Za to ručí už zkušená parta vedoucích. Hru vymýšlejí už v zimě. Tu letošní za všechny popsal Petr Kuchynka: „Letos se tábor proměnil v osadu Bezbrkov a jídelna v tvrz. Celým táborem se line středověký příběh. Z jihu na něj útočí Orkové. Táborníci je musí přemoci." Naštěstí v severním lese našli draka, kterého si ochočili a ten jim na oplátku pomohl Orky přemoci. Na začátku se jednotlivé oddíly staly družinami se zvláštními jmény, například Maso v kouři, Bukvice nebo Dračí bojovníci. Každá družina si vyrobila svůj erb a také si vybrala svoji charakteristiku.

To znamená, jestli její členové budou například druidi, nebo hraničáři. Podle toho museli obléknout do patřičné zbroje svého papírového zástupce, aby mohl bojovat s Orky. To nešlo jinak, než plněním více či méně záludných úkolů. Například při vysvobození pasáčka vepřů se zapotili u Země, Vody, Vzduchu, Ohně a Času. Dopisy se splněnými úkoly pak posílali do lesa k hodnocení lanovkou na ruční pohon. Není divu, že po tak náročném dění táborníkům vždy pořádně vyhládlo. Například langoše zadělané z deseti kil mouky zmizely do půl hodiny.