Při rekonstrukci veřejného osvětlení se totiž nejen stávající lampy vyměnily, ale přidalo se i několik nových, takže z obce zmizelo několik tmavých zákoutí, kde potmě bylo skoro o strach jít.

Nejvíce lamp přibylo například v lokalitách podél zámecké zdi a v zámeckém dvoře, dále v některých ulicích s novou výstavbou.
Celkem bylo dodáno šedesát jedna stožárů a sedmdesát osm svítidel.

„Na osvětlení pracovala rakovnická firma. S jejím přístupem jsme byli moc spokojeni. Když jsme operativně požadovali nějaké změny, tak to nebyl problém,“ zkonstatovala Libuše Bestajovská, starostka Mšece.

Práce se rozběhly prvního září. Hotovo bylo za tři měsíce, kdy bylo osvětlení předáno městysu. Celá rekonstrukce stála téměř dva miliony tři sta šedesát tisíc korun. Městys uhradil ze svého rozpočtu částku sto dvacet tisíc korun. Zbytek Mšec čerpala z dotace ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst.

Byla to částka téměř dva miliony dvě stě třicet šest tisíc korun.