Tuto tradici se nám nechtělo měnit, a tak jsme zavedli tradici jinou, a to tradici Tříkrálových koncertů. Vždy první sobotu poté, co jdou děti po zimních prázdninách do školy, se koná v kostele sv. Petra na Křivoklátě slavnostní koncert. Vystupujícími bývají místní hudební soubory a děti.

Letos připadl tento koncert na sobotu 9.1. Napadla tak nádherná sněhová pokrývka, že zlákala spoustu lidí a dětí k tomu, aby se na ní vyřádili. Bohužel to mělo ale malinko vliv na počet diváků na koncertě. Kromě rodičů, jejichž děti vystupovaly na koncertě, se z okolních vesnic neodvážil přijet autem takřka nikdo a sníh též znemožnil vyjít si pěšky na koncert starším obyvatelům Křivoklátu, kteří vždy rádi na sbírku přispívají. Koncert se vyvedl a všichni účastníci z něj měli radost. Kolektivní muzicírování je velké propojení lidských duší a v tak pěkném prostředí se zážitek umocňuje a přenáší se pozitivně i na diváka. A potom pohled na děti, na ta roztomilá stvoření zachumlaná do kožížků, snažící se co nejvěrněji napodobit Kubu s dudama nebo Mikeše s housličkama, je vždy tak nádherný, až to dohání diváka k slzám. K slzám radosti. V sobotu nejprve vystupovali žáci ze soukromé hudební školy v Roztokách. Spojili se do flétnového souboru, aby zahráli skladby Hudba pro andělský kůr, Adeste fideles a jiné. Po nich vystupovali Křivoklátští hudci s koledami nejen českými. Poprvé jsem od nich slyšela i dobře mi známou ruštinu.

Poté následoval Křivoklátský lidový soubor, který není stálým souborem. Schází se pouze krátkodobě při různých příležitostech a lidé v něm se stále obměňují. Jde hrát a zpívat, kdo zrovna může. Oblékají se do krojů a dominantním nástrojem je tahací harmonika.

Lidový soubor hrál samé známé koledy a postupně z kostelních lavic vycházely děti ze sboru Sedmikrásky, a z MŠ Roztoky a Křivoklát se svými učitelkami přestrojené za koledníky, ovečky, anděly a také za Marii a Josefa a postupně se stavěly k jesličkám, až utvořily nádherný živý betlém. To už se přiblížil konec koncertu. K ostatním účinkujícím se přidali znovu Křivoklátští hudci, kostelní lodí přikráčeli důstojně Tři králové a pan vikář Ján Petrovič pohovořil o tradici tříkrálové a vyzval přítomné ke sbírce. Poté už znělo kostelem Narodil se Kristus Pán snad ze všech úst, které doplňovalo cinkání mincí do košíčků Tří králů. Nesmím zapomenout, že koncert ozdobili svou hrou z kůru Křivoklátští trubači, kteří oddělovali fanfárami jednotlivá hudební čísla a slovem velmi pěkně celý koncert prováděl křivoklátský patriot Ivan Kasalický.

Kdo po přečtení článku lituje, že koncert nemohl zhlédnout, nevadí. Hned ve středu 13.1. bude v Městečku schůzka účastníků letošního regionálního Masopustu, kde se „upeče“, co za legrácky připravíme pro naše diváky. Letošní zima prý bude dlouhá, ale určitě nebude nudná.

Takřka všichni, co jsme účinkovali, se přestrojíme do masopustních kostýmů a budeme se na Vás těšit v sobotu 20. února odpoledne v Městečku.

Autor: Dagmar Pavlíčková