Ekologie a náš vztah k životnímu prostředí v dnešní době patří mezi nejfrekventovanější slova. O jejím významu dobře ví i žáci
9. A Základní školy J. A. Komenského v Novém Strašecí, kteří se rozhodli v rámci pokračování svého třídního projektu, který je součástí školního vzdělávacího programu, poučit své malé spolužáky o tom, co pro přírodu a životní prostředí mohou udělat.
“Celé to vlastně začalo, když se deváťáci v českém jazyce učili psát žádost. Přišel nápad a k panu starostovi mířil dopis se žádostí o popelnice. Ten je nejen osobně přijal, ale i ochotně vyhověl. Další popelnice poskytl náměstek hejtmana Vilém Žák a naši deváťáci si tak mohli společně s paní učitelkou Miroslavou Wiedemannovou připravit ekologickou akci pro spolužáky. Názorně při ní využili i lis na pet lahve, který jim jménem uskupení Město pro rodinu, rodina pro město věnovali Jan Bureš a Iva Dvořáková,“ prozradil původ akce ředitel školy Stanislav Hajný.
S nápadem tedy přišli sami žáci 9. A a nutno zdůraznit, že vymysleli zajímavou akci.
Ve dvou skupinách, vždy postavy EKO a LOG a dva pomocníci, navštívili žáky ve třídě a povídali si s nimi o tom, proč mají popelnice různé barvy, co do které z nich patří a co naopak nepatří, proč je třeba odpady dělit a co se s nimi potom, co je uložíme do kontejnerů, stane.
„A teď si vyzkoušíme, jestli si pamatujete, o čem jsme si spolu povídali. Každý z vás dostal lísteček s nakreslenou věcí, a vy jej vhodíte do popelnice s tou správnou barvou,“ vyzvali EKO Iveta Píchová a LOG Michal Faldus prvňáčky na konci povídání.
A ti se nenechali zahanbit. Věděli už, že sklo patří do zelené, papír do modré a plasty do žluté popelnice, které mezitím přivezli asistenti EKa a LOGa Šárka Řádová a Jan Čížek. Zaskočeni nebyli ani ti, kteří měli na lístku ledničku nebo televizi. Věděli dobře, že takové věci do kontejnerů nepatří, a že se odevzdávají jinde.
Současně druhá skupina ekologů – EKO Karolína Konopásková a LOG Ondra Pokorný – učila děti, jak upravit pet láhev před tím, než ji vhodí do žlutého kontejneru.
„Musíme ji zmáčknout, aby zabrala málo místa. Dělá se to takhle,“ řekli pomocníci Tomáš Tureček a Matěj Satranský a vložili jednu láhev do lisu. Pak zatáhli za páku a z láhve byla placka.
„Kdo si to chce vyzkoušet?“ Okamžitě se zvedl doslova les rukou a jedna láhev za druhou se v lisu měnila na placku.
„Myslím, že je to velmi pěkně připravené a bude to zajímavé nejen pro prvňáky, ale i další žáky. Pro děti je určitě důležité, že akce je založena na praktických ukázkách a mohou si i názorně vyzkoušet to, o čem EKO a LOG mluvili,“ svěřila se Rakovnickému deníku učitelka prvňáčků Pavlína Holasová.
Včera se ekologická akce uskutečnila v prvních a druhých třídách, ale jak řekl ředitel Hajný, rádi ji využijí i v ostatních novostrašeckých ročnících. Vždyť nejde jen o dnešek, ale hlavně o naši budoucnost.