Posluchači je všechny slyšeli dalo by se říci v domácím podání, protože si tu daly dostaveníčko domácí pěvecké sbory. Tak trochu přespolním byl jen pěvecký sbor z Lán Chorus Laneum, který vystoupil na festiválku poprvé, ale neměl to do Rakovníka také daleko.

Jako první zazpíval Pěvecký sbor Václav z Čisté pod vedením sbormistrině Heleny Muzikářové za klavírního doprovodu Jaroslava Chudoby. Sbor přednesl například Ave Maria od Jacoba Arcadelta nebo Ave Verum od W. A. Mozarta. Závěr patřil traditionálu Boží vlak.

Chorus Laneum přednesl středověké písně. Jako první románskou skladbu Buoh všemohúcí.
Dále vystoupily Magistrae Raconenses. První skladbu, spirituál Swing Low, Sweet Chariot zazpívaly pod vedením Barbory Polákové, další pak pod vedením sbormistrině Vlasty Petržílkové za klavírního doprovodu Milady Novákové.

Poslední pěvecké vystoupení patřilo Rakovnickému chrámovému sboru pod vedením Blanky Noskové a Víta Janaty. Po něm zahrál Rakovnický komorní orchestr s dirigentem Janem Rezkem.

Závěr festiválku patřil společnému zpěvu skladby od Johana Sebastiana Bacha Jesus Bleibet meine Freude.
Uspořádat společný koncert všech sborů z Rakovnicka napadlo organizátory na půlnoční mši, kdy se sešel Rakovnický chrámový sbor s tympanistkou Miladou Novákovou a trumpetistou Jiřím Novákem ze Základní umělecké školy v Rakovníku. „Byl to takový hezký pokus, jak propojit Rakovnický chrámový sbor a Rakovnický komorní orchestr, protože Milada Nováková je z Rakovnického komorního orchestru," uváděla za pořadatele Alena Rakoušová z Rakovnického chrámového sboru a ze sboru Magistrae Raconenses.

Pořadatelé oslovili největší a nejvíce známé sbory na Rakovnicku. „Jestli jsou tu všechny sbory, to si nejsem jistá. Určitě je tu více hudebních uskupení. Jednali jsme také ještě s jesenickými učiteli. Pozveme je v příštím roce na třetí ročník," plánovala Alena Rakoušová. Chrámový festiválek se sice poprvé odehrál v Heroldově síni Rabasovy galerie, ale nebyl to první ročník. Poprvé se sbory sešly loni v polovině září v chrámu svatého Bartoloměje, kdy akci pořádalo rakovnické kulturní centrum.

„Velmi dobře se nám v Heroldově síni zpívá. Mám velkou radost, že je tu hodně nadšených amatérských zpěváků. Od června festiválek připravuji. Komunikovala jsem s jednotlivými sbormistry, dirigenty a členy. Velmi mě těšilo, když jsem od nich četla zprávy o přípravách, o jejich velkém nadšení pro muziku," zkonstatovala Alena Rakoušová.

Každý sbor si připravil repertoár s jediným požadavkem, že by se v něm měly objevovat převážně duchovní skladby. Zadána byla pouze společná skladba Jesus Bleibet meine Freude od Johana Sebastiana Bacha. Tu mají v repertoáru všechny sbory a v loni její společný zpěv zazněl poprvé v kostele svatého Bartoloměje, takže se ze společné skladby stává tradice stejně jako z celého Festiválku chrámové hudby.

Nahrávka festiválku:

Sbormistr Rakovnického chrámového sboru Vít Janata nahrál z Chrámového festiválku CD, které bude k dispozici posluchačům.