Částka ale není určená jen na granty, jak upozornila místostarostka města Libuše Vosátková: „Spadají sem různé příspěvky, které buď schválí rada města, nebo které město poskytuje na základě smluv o spolupráci." Z grantů město podpoří například dvě kulturní akce v dubnu: Setkání ve Strašecí a Dětskou scénu ve Strašecí.

Kromě navýšení částky se rovněž rozšířila témata pro poskytování grantů. Jejich potřebu ukázala diskuse na veřejném zasedání zastupitelstva. Nově granty pokryjí příspěvek na vydání publikace , brožury, nebo jakéhokoliv materiálu související 
s městem Nové Strašecí.

„Na zastupitelstvu zaznělo, že se žádosti o vydání publikací a dalších materiálů zvyšují. A protože nespadají do grantového systému, musí je schválit rada města případně zastupitelstvo. Peníze pak putují ze stejné kapitoly," zkonstatovala místostarostka Vosátková.
Kromě této novinky se ostatní okruhy příspěvků opakují z předešlých let. Rada města schválila tato témata: na prvním místě je opět podpora mládeže do 18 let v kultuře, sportu, školství, vzdělávání a volnočasových aktivitách.

Dále grantem podpoří akce pořádané subjekty v kultuře
a sportu se spoluúčastí města. Další oblastí je sociální a zdravotní oblast, pomoc, podpora spolků, které sdružují seniory a osoby se zdravotním postižením. Jako poslední je příspěvek na účast v soutěžích pro mládež ve sportu i kultuře. Žadatel opět vyplní tiskopis žádosti o grantový příspěvek. Kritéria se hodnotí podle podrobné bodové tabulky. Posuzuje se například historie spolku či finanční náročnost.

Požádat o grantový příspěvek města v prvním kole lze do 17. února do osmnácté hodiny. Sportovní oddíly pak podle pravidel žádají v kole druhém zhruba v srpnu.