Zastupitelé Nového Strašecí sumu určenou na poskytování grantů ve výši jeden milion korun schválili již v závěru loňského roku při schvalování rozpočtu města na rok 2019. I v letošním roce budou dotace poskytovány v oblastech: mládež do 18 let v oblasti kultury, sportu, školství, vzdělání a volnočasových aktivitách, dále pak jsou granty určené pro akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města. O granty se také mohou ucházet organizace ze sociální a zdravotní oblasti.

„Stejně tak je možnost žádat o příspěvek na vydání publikace s tématikou související s městem,“ přiblížil možnosti starosta města Karel Filip (ČSSD).

Všichni zájemci mohou žádat o granty nejpozději do 20. února do 18. hodiny.

„Termín od 1. 8. do 11. září pro odevzdání žádostí o přidělení grantového příspěvku města pro druhé kolo je pouze pro sportovní oddíly,“ dodal starosta města.