Tu sice během víkendů odčerpávají, ovšem objevuje se stále nová. Původně si mysleli, že množství vody zde bylo způsobeno dešti, ale voda se zde udržuje i v suchých dnech a je tedy možné, že podzemní voda se sem dostává přirozeně.