Přítomní si mohli poslechnout středověké písně poutníků 12. až 14. století, ale i písně z Provence či svatojakubské poutnické cesty. Svůj zpěv doprovázela nástroji, takže zazněly různé flétny, gotická harfa, psalteria nebo perkuse. Mezi písněmi přiblížila návštěvníkům více o dobách trubadúrů i trubadúrek, o své pouti do Santiaga de Compostela i jiná zamyšlení.

Po koncertu následovala Prohlídka s kastelánem hradu a poté proběhl na nádvoří Zpěv krystalových mandal, tedy multimediální koncert se spirituální harmonizací, což byla Projekce pohybujících se mandal z přírodních minerálů s živým zpěvem přírodních vokálů.

Lenka Rodová