Lokační Daniel Suhay vysvětlil: „Natáčíme reklamní spot pro japonskou televizi, ve které využijeme krásu fasád domů na vašem náměstí. Klientovi jsme nabídli k výběru několik lokalit, a to v okruhu do padesáti kilometrů od Prahy, aby se nám to příliš neprodražilo. Fasády rakovnických domů si vybral proto, že jsou oproti jiným městům méně zdobné, tedy oproti těm barokním v jiných městech."