Jako první se uzavře čtyřramenná křižovatka na karlovarské silnici I/6 s silnicí III/22913 vedoucí do obce Nesuchyně. První etapa, která zahrnuje rozšíření a opravu karlovarské silnice by se měla uskutečnit od 9. července do 2. srpna. Druhé etapa oprav pak začne v návaznosti na dokončení první etapy, a to od 3. srpna až do 30. září. „Objízdná trasa povede po silnici číslo III/2274, mezi obcemi Kněževes a Chrášťany,“ řekl pro Rakovnický deník vedoucí provozu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Bohumil Taraba.

Od 11. července se pak uzavře na devět dní silnice III/20125 v obci Milíčov, kde se bude opravovat povrch vozovky. O objízdné trase nyní rozhodne Městský úřad v Rakovníku, odbor dopravy. Další uzavírka na Rakovnicku se uskuteční od 16. července. Uzavře se všesulovský most na silnici mezi Čistou a Rakovníkem. „Uskuteční se tu kompletní odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes koryto Šípského potoka a následná výstavba nového mostního objektu. Nový most bude jednopolový. Navržena je železobetonová, jednopolová, rámová monolitická konstrukce. Založení bude na mikropilotách. Délka přemostění je navržena 4,83 metrů, délka mostu 13,12 metrů,“ vysvětlil plánované práce Bohumil Taraba. Uzavírka by měla trvat zhruba do konce prosince. Objízdná trasa zatím není známa, včas o ní budeme informovat.

V plánu je také jednodenní uzavírka silnice mezi Kněževsem a Chrášťanami, a to někdy během měsíce července, datum bude ještě upřesněn. Stejně tak proběhne v období letních prázdnin oprava povrchu vozovky v ulici Nádražní v Rakovníku. „U některých akcí nelze v současné době určit termín realizace, protože neustále probíhají výběrová řízení. Termíny budou proto známy až po jejich ukončení a uzavření smluv s jednotlivými dodavateli,“ vysvětlil Bohumil Taraba.

Do konce letošního roku se také uskuteční homogenizace povrchu na silnici číslo II/229 v obci Petrovice. Opraví se silnice mezi obcemi Kolešov – Hořesedly, také mezi obcemi Václavy – Zavidov, dále pak mezi Milíčovem a Šípy a také mezi Pochválovem a Kroučovou. Do poloviny června přijímá také krajský úřad nabídky na rekonstrukci vozovky číslo II/237 mezi Novým Strašecím a Mšecí.

„Kromě uvedených akcí bude samozřejmě probíhat běžná údržba, do které spadají lokální nebo krátké souvislé opravy silnic, opravy a údržba odvodňovacího systému, údržba dopravního značení, kosení travních porostů a další práce,“ doplnil Bohumil Taraba.