„Z těch co se mohou připojit, je připojeno devadesát procent. Lidem to stále připomínáme ve zpravodaji. Kanalizace je totiž postavená na určitou kapacitu," podotkl starosta obce Josef Heller. Nová kanalizace ale nedosáhla úplně do všech částí obce.

Také čtěte: Školy doufají, že plavecký bazén opraví včas

Zatím její poslední větev za sokolovnou se bude stavět v dubnu až květnu. Peníze půjdou z dotace. Potom zůstane v obci jen pár nemovitostí, které na kanalizaci připojit nelze. Například k domu nad kostelem je třeba vybudovat stometrovou přípojku. Na to v tuto chvíli nejsou peníze. Přípojka by vyšla zhruba na sedm set tisíc korun, což je pro jeden dům příliš nákladné. Zatím je hotové územní řízení. Další tři domy bez kanalizace stojí u potoka, kde by se musela vybudovat celá větev. Protože je obývají chalupáři, rozumnějším řešením by byly domovní čistírny odpadních vod.

Na stavbu kanalizace a přípojek získala obec dotaci, přesto obyvatelé museli zaplatit část nákladů na přípojky.

„Dotaci jsme získali i na takzvanou homogenizaci povrchu krajských komunikací po stavbě. Nejprve po nás krajská správa a údržba silnic chtěla opravit celou šíři silnice, pak jsme se dohodli na polovině, protože v té druhé se nekopalo," uváděl starosta Josef Heller.

Nepřehlédněte: Kulturní domy někde chybí, někde jsou nové

Celá nová je jen silnice na Hvozd, protože se už rozpadala. Obec její oprava vyšla na 1,8 milionů korun. Všechny opravené silnice jsou nyní v dobrém stavu a nikde se nepropadají.

Kanalizace byla pro obec nákladnou akcí, přesto letos plánují zastupitelé opravu střechy nad kabinami sportovců, kotelnou a sociálním zařízením u sokolovny. Počítá se s novými krovy, krytinou i se změnou sklonu střechy. Náklady vycházejí zhruba na pět až šest set tisíc korun. Obec požádala o dotaci.