V posledních letech, a to i kvůli velmi teplým létům a počasí téměř beze srážek, je kvalita vody zhoršená častým výskytem sinic a řas v koupališti. Stav vody je totiž pravidelně kontrolován pracovníky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, kteří následně výsledky zveřejňují.

„My jsme se koupali vždy. Ale je pravda, že v těch posledních letech a zejména v těch velikých vedrech, byla voda už taková nazelenalá,“ řekl Deníku Stanislav Fišer.

ČISTŠÍ VODA

Původně uvažovali Rakovničtí po loňských letních prázdninách o pořízení čerpadel, které by přečerpávaly vodu z Lišanského potoka do Tyršova koupaliště. Ve chvíli, kdy by začalo pršet, a voda v potoce by byla po dešti kalná, čerpadlo by přepnulo na zásobování koupaliště vodou z rybníků, jako je tomu nyní. Od toho záměru ale nové vedení radnice upustilo. Městský úřad kontaktoval Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky o posouzení problematiky kvality vody přitékající do Tyršova koupaliště v Rakovníku. Ta následně doporučila nejprve pravidelný monitoring stavu vody na přítoku i v samotném koupališti.

„Monitoring bude sledovat stav vody během celého roku, s tím že budou prováděna průběžná opatření k zlepšení vody a celkového návrhu řešení dané problematiky,“ řekl Jiří Cafourek s tím, že město za monitoring vody zaplatí zhruba 226 tisíc korun.

ZCELA NOVÝ AREÁL

Pokud nenastanou mimořádné komplikace, měl by být areál Tyršova koupaliště otevřen veřejnosti první červencový den. V těchto dnech se podle radnice odstraňují vady na rekonstruovaných částech a také se dojednává termín kolaudace.

Město o rekonstrukci areálu rozhodlo v loňském roce, a to na základě velmi špatného stavu, který způsobil požár v polovině července roku 2017. Ten zničil dřevěnou halu Kongo a přilehlé objekty. Původně se měl areál Tyršova koupaliště rekonstruovat v několika etapách, nicméně kvůli požáru se město rozhodlo vše urychlit.

Celková obnova areálu vyjde město Rakovník na 25,4 milionu korun bez DPH. Kromě nového zázemí včetně restaurace se návštěvníci mohou těšit na nová mola, ale bude zde i bazének pro neplavce.