Soutěž je určena pro všechny zvídavé cestovatele, kteří se rádi toulají Středočeským krajem a poznávají jeho zajímavá místa.

„Účastníci soutěže mají za úkol navštěvovat středočeská muzea, galerie, památníky a další přitažlivá místa a tam sbírat další razítka do soutěžních kartiček," řekl hejtman kraje Miloš Petera.

Právě středočeský hejtman letní soutěž na Krakovci odstartoval udělením prvního razítka do soutěžní kartičky.

Jako v předešlých letech i letos byl program vzpomínkové akce na mistra Jana Husa, který zde na hradě Krakovci před odchodem do Kostnice kázal, velmi pestrý. Na prostranství pod hradem se konaly koncerty, divadelní představení, historické souboje šermířů, taneční představení, poutavé přednášky o životě Jana Husa i tradiční pochod nazvaný Putování za Janem Husem. Pro děti byl připraven skákací hrad, malování na obličej a další atrakce.

„Tradiční oslavy na hradě Krakovci se konají už od roku 1945. Středočeský kraj je pravidelně podporuje. I letos byl o slavnosti ze strany veřejnosti velký zájem. Zároveň se jedná o akci, která je lákavou procházkou do české historie v reálných kulisách," konstatoval náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička (ČSSD).

„Slavnosti mistra Jana Husa na Krakovci podpořil Středočeský kraj z Fondu hejtmana částkou dvě stě tisíc korun. Podporu získaly celonárodní aktivity ,Jan Hus Evropan nové doby', které jsou realizovány na místech spjatých s životem Jana Husa. Jako třeba v Husinci, na Univerzitě Karlově či v Betlémské kapli," doplnil radní Středočeského kraje pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek (KSČM).

„Uctívat památku mistra Jana Husa a připomínat si jeho ideje by mělo být samozřejmostí, stejně tak i jiných českých velikánů. Velice si považujeme, že tento přední český reformátor, učenec a kazatel pobýval právě na středočeském hradě Krakovci. Zde roku 1414 kázal před svým odjezdem do Kostnice," nechal se slyšet hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).