Jedním z důvodů, proč nakonec zastupitelé dali souhlas s umístěním sochy hlavy kelta do středu nového kruhového objezdu je zřejmě i fakt, že město bude s tímto mít nulové náklady. Ty uhradí totiž firma, které materiál geopolymer, ze kterého socha vznikne, vyrábí.

„V průběhu listopadu bylo město osloveno společností České lupkové závody s návrhem, že by společnost uhradila zhotovení sochy hlavy Kelta pro kruhový objezd. Socha by byla zhotovena z moderního materiálu - geopolymeru, který společnost vyrábí. Společnost spolupracuje s uměleckými školami i se sochaři, kteří tento materiál úspěšně používají nejenom pro repliky historických soch, ale i pro nová díla,” sdělil Deníku starosta města Karel Filip.

Zatímco ještě po letních prázdninách se počítalo s tím, že socha bude umístěna na podstavec a bude se otáčet, nyní se s tímto řešením nepočítá, a to kvůli zmíněnému materiálu. Ten je totiž velmi těžký. Hlava se tak bude stále dívat směrem do centra města.

Hlava kelta by měla být umístěna na vyvýšený fundament, měřit by měla na výšku 2,5 - 3 metry, kolem hlavy by měly být osázené stálozelenými nízkými keři.

Podle sochaře Jana Kováříka je umístění keltské hlavy logické, neboť k regionu patří (kamenná plastika hlavy ze třetího století před naším letopočtem byla nalezena poblíž obce Mšecké Žehrovice v květnu roku 1943).

„Hlava kelta je symbolem sama o sobě, svou výtvarnou stylizací je velmi výrazná, tvarově čistá a pochopitelná pro většinu populace. její umístění na kruhový objezd bude vzbuzovat u těch, kteří ji neznají, nemálo otázek,a mohla by tedy kromě jakéhosi reklamního sdělení mít i nemalou roli edukativní,” sdělil sochař.

Ten zároveň navrhuje jednu změnu oproti originální nalezené hlavě, a to vyrobit je bez prasklin. „Ty by ve zvětšeném měřítku hodně rušily celkové čisté vyznění skulptury samotné,” vysvětlil Jan Kovářík.

Umístění sochy ale ne všem zcela líbí. Už dříve se například zastupitel Jiří Verner (Společně pro Nové Strašecí a Pecínov) označil umístění sochy za bizarní. „Návrh hlavy, která by se mohla otáčet, je to bizarní. Nejhezčí kruhové objezdy jsou ty, které jsou osety rostlinami a nemusí se o ně nikdo příliš starat. V jednoduchosti je síla.”

K jednoduchému řešení v podobě rostlin se připojil i zastupitel za KSČM Zdeněk Thuma. „Jsem patriot a myslím si, že by tam patřilo dvojité véčko, tedy znak města. Nejraději bych byl pro, aby tam nebylo vůbec nic,“ prohlásil.