Kdo je šéfkuchař Jaroslav Sapík
Jaroslav Sapík se vyučil kuchařem v hotelu Ambassador, kde se postupně vypracoval na pozici šéfkuchaře. Později úspěšně vystudoval také hotelovou školu ve Velkém Meziříčí. Absolvoval mnoho zahraničních cest do předních hotelů a restaurací, například v Německu, Anglii, Španělsku, dokonce i Indii a Singapuru. Řadu let zajišťoval na Pražském hradě stravování při významných událostech. Působil také na Václavském náměstí v nejlepších hotelových restauracích. Od roku 1992 vlastní a spravuje rodinnou restauraci a penzion ve vesnici Klokočná za Prahou. Loni byl vybrán MŠMT (ministerstvem školství) jako poradce pro školní stravování. Zastává názor, že by měly děti ve školních jídelnách dostávat vyváženou, kvalitní a chutnou stravu.


Žádná chemie, ale poctivé jídlo, stejné, které se vaří doma. To je hlavní motto, kterého se chce vedení školní jídelny držet a kvůli kterému také vedení města zřídilo příspěvkovou organizaci, aby mohlo ovlivnit chod školní jídelny a popřípadě určitým způsobem do něho zasáhnout.

„Je potřeba, aby se jídlo vařilo poctivě a ne se kupovalo, a tedy se i rozumně hospodařilo. Za jeden koupený knedlík kuchařka uvaří tři," řekl starosta města Pavel Jenšovský.

Jeho slova potvrdil později i uznávaný šéfkuchař Jaroslav Sapík. Ten bude na kvalitu jídel dohlížet nejen v rakovnické školní jídelně, ale v rámci projektu ministerstva školství takto dohlíží a snaží se ovlivnit kuchaře a kuchařky ve zhruba jedné třetině školních jídelen v rámci České republiky, které se do projektu zapojily. Do projektu se zapojil bez nároku na nějakou odměnu. Nechce být totiž spojován s nařčením, že za někoho lobuje.

„Chceme odbourat chemii a zavést, aby se v jídelnách vařilo jídlo stejné, jako vaří kuchařky doma. Vše dělám v zájmu děcek," řekl šéfkuchař Jaroslav Sapík a ještě poznamenal: „Ve školních jídelnách se pomalu už nevařily ani brambory či knedlíky, polévky se vařily například z prášku. Dokonce jsem objevil to, že kuchařky v jedné z jídelen vařily maso, a tu vodu následně vylily. Zkrátka ji nepotřebovaly. To je potřeba změnit."

Podle Jaroslava Sapíka ale na tom školní stravování v České republice není zase až tak špatně. Jen je potřeba, a to několikrát zdůraznil, aby se odbourala podstatná část chemie při přípravě jídla.

„Pokud budou kuchařky vařit poctivě jako doma, tak si myslím, že se rozejdeme maximálně v názoru, že pro někoho je omáčka málo sladká, pro někoho příliš. Především jde o to, aby bylo jídlo poctivě uvařené," podotkl šéfkuchař Jaroslav Sapík.

Kuchaři a kuchařky se navíc budou moci něco přiučit. V projektu se počítá se školením personálu školních jídelen. Školení se ale podle uznávaného šéfkuchaře uskuteční navíc v jídelně, kde dotyční kuchaři a kuchařky vaří. Kromě uvaření jídla je totiž důležitá také kultura servírování, aby děti, podle slov Jaroslava Sapíka, už jedly i očima.

První pochvala

Rakovnická školní jídelna, respektive její vedení, už dostalo od šéfkuchaře první pochvalu, a to za odstranění automatů na nejrůznější produkty.

„Automaty s nezdravým jídlem jsou nešvarem. Rakovnická školní jídelna je jedna z mála, kde se je podařilo zcela zrušit," pochválil Jaroslav Sapík vedení školní jídelny. Ten ale přímo automaty ve školách či jídelnách úplně neodsuzuje. Je ale potřeba nezdravé věci nahradit zdravými.

„Základ je v rodinách, ovšem škola nesmí podporovat nabízení nezdravých produktů," poznamenal.

Se změnou strategie vaření jídel se zvýšil také zájem strávníků. Podle ředitele školní jídelny Jiřího Kremera již nyní je přihlášeno přes šest set strávníků, zatímco ke konci školního roku, kdy se o stravování starala soukromá firma, to bylo něco málo přes čtyři sta.

Ředitel Jiří Kremer také uvedl, že od října bude školní jídelna vařit také pro veřejnost, ovšem s jednou zásadní změnou.

„Jídlo si budou muset zájemci, stejně jako žáci a kantoři, objednat s jednodenním předstihem, navíc si jej budou muset vyzvednout v čase od 10.30 do 11 hodin. Poté bude školní jídelna jen pro školská zařízení," řekl Jiří Kremer.

„To je právě také to, co zde v minulosti nefungovalo, když se zde mezi dětmi stravovali také dospělí. To se tímto odstranilo," vysvětlil starosta města Pavel Jenšovský. Ten zároveň ještě podotkl, že dozor budou v jídelně vykonávat vytipovaní lidé z úřadu práce.

„Úkolem těchto lidí zde bude hlídat, aby nedocházelo k poškozování či odcizování majetku dětí či jídelny, aby se do jídelny nedostávali lidé, co zde nemají co dělat, a aby se také zabránilo případné šikaně," dovysvětlil starosta města Pavel Jenšovský.

Jiří Kremer pak ještě doplnil, že někteří rodiče mají strach, že děti něco ve školní jídelně nezvládnou.

„Od toho tu bude personál, abychom jim pomohli, poradili a postarali se o ně. Rodiče vůbec nemusejí mít strach a díte doprovázet dovnitř," dodal Jiří Kremer, ředitel školní jídelny.