Role průvodců se stejně jako loni ujali žáci místní základní školy. I když se Mšecké slavnosti konaly teprve podruhé, pořadatelé si už přichystali několik novinek.

Půda zámku nabídla výstavu historických pomůcek a zařízení. Tu připravili zaměstnanci školy, městyse a současní i bývalí žáci. Velký dík patří Lukášovi a Mirkovi Junovým.

„Staré pomůcky jsme objevili na půdě naší školy, další pěkné kousky jsme získali ze zrušené školy v Srbči. Za to bychom chtěli poděkovat starostovi Srbče Tomáši Cimrmanovi," řekla Lenka Pulcová, ředitelka mšecké základní školy.

V improvizovaném „antikvariátu" jste si mohli za symbolický poplatek vyřazené knihy ze školní knihovny. koupit. Výtěžek půjde na nákup nové literatury do knihovny.

Ve sklepeních zámku se nám letos rozmnožila strašidla, v jedné místnosti se dokonce objevila podivná kostra. Také tajemné kovové dveře dosud nevydaly své tajemství, poklad mšeckého zámku dosud nebyl nalezen!

Při prohlídce tajuplného sklepení zněla hudba v podání žáka šesté třídy Tomáše Ajksnera, který zahrál na varhany např. fugu Johanna Sebastiana Bacha. Sklidil za své bravurní vystoupení zasloužený potlesk.
Program na nádvoří byl rovněž v režii žáků ze základní školy.

Herci z páté třídy pod vedením paní učitelky Kleinové vystoupili na nádvoří zámku s divadelní scénkou – pověstí domu U Kněžáků. Děti z kroužku vedeného paní učitelkou Kvapilovou zahrály na flétny.
Velkou atrakcí letošních slavností byly dražby školních židlí. Na jejich výzdobě se podílely téměř všechny děti.

Kromě žáků se o další program postarali šermíři a kejklíři. Ve stáncích se nabízely rukodělné výrobky či výrobky z místní pálenice. Nechybělo ani občerstvení. Na přípravě se podílely zaměstnankyně školní jídelny a mateřské školy.

Během dne bylo možno zhlédnout výstavu amatérské fotosoutěže Krásné Podlesí.
Závěr patřil koncertu rockové skupiny Coctail.

Na přípravě Mšeckých slavností stejně jako vloni spolupracovala Základní škola a Mateřská škola Mšec s městysem Mšec.

„Myslím, že se slavnosti povedly, podle našich odhadů sem přišlo na pět set návštěvníků. Všem, kteří s přípravou pomáhali, patří velký dík," zhodnotila akci Lenka Pulcová, ředitelka základní školy.