Původní sochu, která byla nejspíše pouze betonovým odlitkem, vytvořil místní sochař Antonín Fischera. Jenže socha ze stavby zmizela, a to pravděpodobně v období okupace. Novostrašečtí se tak rozhodli sochu vrátit na budovu sokolovny. Kromě toho budova sokolovny prošla vnější rekonstrukcí, kdy byla opravena fasáda, okna, okapy. Město však ctilo historický ráz budovy.

„Připomenout si významné výročí naší samostatnosti nelze bez vzdání pocty sokolskému hnutí. Při vnější rekonstrukci stavby novostrašecké sokolovny nebylo možné opomenout i chybějící sochu sokola. Po výborných zkušenostech byl proto osloven sochař pan Albert Králiček z Nové Paky, který pro město již v roce 2016 zhotovil pamětní desku malíře Viktora Olivy s jeho reliéfem na rodný dům malíře,“ sdělil starosta Nového Strašecí Karel Filip s tím, že záměr o vytvoření sochy schválila rada města v prosinci minulého roku. „Původní socha byla nejspíše betonovým odlitkem. Nová socha je bronzová, sokol je v nadživotní velikosti, rozpětí křídel činí 107 centimetrů a socha váží zhruba padesát kilogramů,“ doplnil informace starosta Karel Filip.

Jak to bylo s historií sokola v Novém Strašecí?
Počátky Sokola v Novém Strašecí sahají do šedesátých let 19. století. 17. listopadu 1869 se konala první valná hromada Tělocvičné jednoty sokolsko-hasičské. Od počátku byl problém se spolkovou místností a se sálem. 1. května 1889 založil Sokol Družstvo pro zbudování tělocvičny Sokola v Novém Strašecí. Jeho hlavním úkolem byl výběr finančních prostředků. Družstvo v roce 1903 zakoupilo dům č.p. 78, dnešní „Stará pošta“, ale brzy ho zase prodalo. V roce 1913 darovalo město sokolům pozemek v místech dnešního dětského domova, ale ani tam se nezačalo stavět. V září 1916 koupilo družstvo hostinec U Zeleného stromu se zahradou a stodolou za 38 tisíc korun. Hostinec se nacházel v místech dnešního vjezdu na parkoviště vedle holičství. Uvažovalo se o přestavbě tohoto hostince, ale teprve v roce 1921 padlo rozhodnutí, postavu tělocvičný sál ne místě stodoly, tedy v místech, kde sokolovna stojí dnes. Sokol na stavbu přispěl částkou 3 tisíce korun, peníze poskytly další spolky ve městě, instituce i soukromé osoby. Stavbu zajišťovala firma Františka Eliáše. Sokolovna byla slavnostně otevřena v květnu 1923.