Právě proto je nyní petice k podpisu v Rakovníku, kde žije nejvíce obyvatel, takže by se mohla snáze naplnit. Starostové jsou ale zatím skeptičtí. „Očekávali jsme vyšší zájem, ale ten bohužel není, i když se informace objevily na radnici i v tisku. Připravujeme ještě větší propagaci," zkonstatoval starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl.

Z posledního jednání starostů v Hořesedlích se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a dalších firem o dostavbě R6 vyplynulo, že petice ještě zdaleka nekončí. Podepsat ji můžete na rakovnické radnici v podatelně, vchod z Husova náměstí.

Hlasovat lze také on-line. Jak, najdete na stránkách města. To je však bráno pouze jako podpůrný argument při projednávání a rozhodující jsou podpisy na podpisových arších.
Petice za dostavbu R6 vznikla před třemi lety .

Byla k podpisu po celé trase současné karlovarky. Právě pro doplnění podpisů postoupila do Rakovníka. Zpátky ji starostové obcí, které karlovarka nejvíce obtěžuje, dát nechtějí. „Petici jsme měli i v Novém Strašecí. Kdyby se sem vrátila zpět, mohly by se podpisy na ní opakovat a to nechceme," potvrdil starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Projíždějící auta, hlavně kamiony, hluk a prach obtěžují řadu let obyvatele obcí, které karlovarka doslova rozřízla na dvě části. Stará silnice také nevyhovuje bezpečnosti silničního provozu. Dostavba rychlostní silnice R6 z Nového Strašecí až do Chebu však usnula, proto iniciativu převzali před třemi lety starostové dotčených obcí. Jejich hlavním zájmem je dostat silnici mimo obec kvůli zvýšení bezpečnosti obyvatel a omezení zdraví škodlivých vlivů. Silnice také neodpovídá tak silnému zatížení dopravou. Nejhorší je kamionová doprava.
Starostové si dali za cíl připravit stavbu R6 a získat stavební povolení na celou trasu. Pak už záleží na rozhodnutí vedoucích představitelů.

Proto zhruba každý měsíc vedou jednání s vedením ŘSD Karlovy Vary, zástupci třech krajů a Státního pozemkového úřadu. Nyní se stále vykupují pozemky, nejintenzivněji v úseku Nové Strašecí, Řevničov a Lubenec. Dostavba R6 by měla vyjít zhruba na dvacet osm milionů korun.