Je to o toleranci. Každé manželství musí projít krizí. Chápu, že v některých případech je to neřešitelné a rozvod je nejrozumnější cestou. Já jsem ještě ze staré školy, tak na to pohlížím jinak. Měla jsem štěstí. S manželem jsme si souzeni, “ říká paní Miloslava, která žije v manželství úctyhodných dvaapadesát let.

V loňském roce bylo u Okresního soudu v Rakovníku podáno celkem 194 žádostí o rozvod. Podle ředitelky Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Rakovníku, Marcely Škábové, je rozvodovost stále velkým problémem. Další skutečností je i to, že spousta partnerů spolu žije lidově řečeno „na psí knížku“, takže monitoring pouhé rozvodovosti není až tak vypovídající. „Velice často řešíme problém vzájemné komunikace. Problémy v partnerském soužití a problémy s dětmi,“ shrnula Marcela Škábová.

Každý případ nesouladu v partnerských vztazích je velice individuální a má svá specifika, proto vyžaduje ze strany poradce odpovídající přístup.
Zvýšení zájmu o poradenskou činnost zaznamenali v rakovnické poradně, která funguje od roku 1984, v porevolučních letech. Doposud má tento trend vzrůstající tendenci. Lidé o problémech častěji hovoří.

INFORMACE
Svatby a rozvody v roce 2007
V loňském roce se na Městském úřadě v Rakovníku uskutečnilo celkem 92 svateb.

Naproti tomu bylo u Okresního soudu v Rakovníku podáno za celý loňský rok 194 žádostí o rozvod.
ZLATÁ SVATBA
Padesát let spolu
V letošním roce slaví Zlatou svatbu tyto manželské páry z Rakovníka:
Jana a Václav Horákovi

Ladislav a Drahomíra Černých

Otakar a Jaroslava Kšírovi