Pokud vstoupíte do výstavního sálu v prvním patře, rázem jako byste byli na skautském táboře. Jako první vám padne do oka stan s dřevěnou podsádkou. Nechybí v něm starý oprýskaný kufr s názvy táborů z minulých let, kytara a další nezbytnosti pro život v přírodě.

Ve vitrínách najdete slavnostní listinu se slibem skautů a skautek z táborů Střela a Dancester, kroniky současné i z přelomu století. Kronika dívčího oddílu z let 1945 až 1948 zachycuje krátkou historii skautů v poválečném období. Fotografie z tábora u Nezabudic a práci u Lípy svobody na dnešním Žižkově náměstí dokladují pestrou činnost oddílu. Nyní v Novém Strašecí pracuje skautské středisko Mušketýři.

„Bohužel naše středisko je jediné fungující na našem okrese. Jsme sice poslední, kteří tu zbyli, ale myslím si, že nejsme žádné zbytkové středisko, ale naše činnost je velmi bohatá," řekl při zahájení výstavy Jiří Verner, vedoucí střediska Mušketýři.
Novostrašečtí skauti například každý rok přivážejí o adventu z Prahy betlémské světlo. To pak svítí právě v muzeu nebo v kostele Narození Panny Marie. Těsně před Štědrým dnem ho rozdávají na Komenského náměstí.

Skauting v Novém Strašecí byl obnoven až po roce 1989. Jeho kořeny sahají mnohem dále. Předtím pracoval ve městě pod hlavičkou pionýrské organizace turistický oddíl Orlí péra. Jeho členové se museli přejmenovat na Práčata, ne však na trvalo. Nakonec se oddíl pojmenoval Mušketýři. Členové nosili zelené košile, podobné skautským. Pravidelně jezdili na letní tábory. V roce 1989 dokonce na putovní tábor do Bulharska. Vrcholem všech aktivit byl rituál podobný skautskému slibu.

V březnu roku 1990 studovali na lesní škole v Sýkořici Jan Bechyně a Jaroslav Holas. Záhy vytvořili vůdcovský tandem nového střediska. Jeho činnost poté začala naplno. Nyní středisko Mušketýři má dva dívčí, dva chlapecké a jeden roverský (dospívající) oddíl. Každý rok skauti pořádají letní tábor a řadu víkendových akcí. Středisko je otevřené všem lidem dobré vůle jakéhokoliv věku. Výstava Jednou skautem – navždy skautem v novostrašeckém muzeu potrvá do 24.5. 

Historie skautingu na Rakovnicku:

První zmínky o skautingu v Novém Strašecí jsou z let 1945 až 1948. O předválečných skautech není zatím nic známo. Nedochovaly se kroniky ani dokumenty v archivech. Možná tu skauting začal až po druhé světové válce. V Rakovníku vznikl skauting v roce 1918. Zdejší středisko navštívil A. B. Svojsík. Na Novostrašecku pracovali skauti v Kamenných Žehrovicích. Ve Slaném pracovalo středisko Modrý kruh.

Po válce v Novém Strašecí sídlil okrsek sdružující okolní střediska, podobně jako v Rakovníku či Křivoklátě. O skauting byl zájem, jen v rakovnickém okrese fungovalo osmnáct středisek. V roce 1945 byl ve zdejším městě založen dívčí oddíl pod vedením Věry Šindelářové. Děvčata ve družinách Čekanky a Petrklíče pravidelně jezdila na oddílové tábory a na výpravy do okolí města. Chlapce junáky vedl Vladimír Šindelář. Je doložena účast chlapecké družiny na oblastních závodech v Mutějovicích, kde sídlilo významné junácké středisko. Tím stopa po chlapcích končí. V roce 1968 obnovilo činnost pouze středisko v Rakovníku, Mutějovicích a Řevničově.