„Poptávka po bytech je vyšší než jejich nabídka. Představy majitelů bytů o výši částky za prodej nebo nájemné jsou příliš vysoké.” sdělil Aleš Brunner, realitní makléř. Mnoho lidí si byt raději pronajme, než aby se zadlužilo bance hypotékou na dobu dvaceti až třiceti let. „Volných bytu v Rakovníku je málo, nové pronájmy jsou do týdne pryč,” doplnil Aleš Brunner.

Město Rakovník startovacími byty nedisponuje a mladé rodiny v otázce bydlení finančně nepodporuje. Svoji pomoc město zaciluje na mateřské školy, sportovní a dětská centra. „Město pomáhá tím, že disponuje dostatečnou kapacitou předškolních a školních zařízení,“ uvedl Jiří Cafourek, mluvčí Městského úřadu Rakovník. Do údržby mateřských a základních škol investovala rakovnická radnice v minulém roce 6.500.000.,- korun. „Dále podporujeme subjekty pořádající programy a sporty pro děti. Pro sport se letos změnila kritéria, aby větší část grantových peněz byla určena na sport dětí z Rakovníka. Zastupitelstvo schválilo dotaci 3,6 milionu korun pro rok 2018. Na mládež je následně vyhrazeno 1,2 milionu,“ doplnil Jiří Cafourek.

Nové Strašecí v současné době nedisponuje žádnými startovacími byty ani bytovým fondy, kterými by poskytovali pomoc mladým rodinám, nebo lidem v nouzi. „Připravujeme žádost o dotace. Tyto dotace dále plánujeme použít na rekonstrukci v budově bývalého okresního domu. Bude zde vystavěno okolo sedmi bytů pro seniory, mladé lidi a rodiny s dětmi. Žádosti budou přijímány a dále posuzovány podle současné sociální situace jednotlivých uchazečů o sociální byty,” sdělil Karel Filip, starosta města Nové Strašecí.

„Ve městě Jesenice máme dostatečný bytový fond i dostatek bytů. Mladým rodinám se snažíme pomáhat tím, že je umístíme do těchto sociálních bytů, nebo jim nabídneme nájemní bydlení,” řekl Jan Polák, starosta města Jesenice. Bytové jednotky nejsou rozděleny na startovací byty ani jiné kategorie. Po zájemcích je požadováno vyplnění dotazníku, v jehož rámci uvádějí, kde pracují, jestli mají děti a další informace. Rodiny s dětmi mají vetší šanci na získání nájemního bytu. „Dáváme přednost mladým lidem, rodinám a především občanům města Jesenice.

Máme zde také byty pro seniory a pečovatelskou službu, pro které jsou vyčleněné jiné bytové domy.” Doplnil Jan Polák. Jsou zde byty převážně o velikosti 2+1, ale také několik bytů 1+1 které již prošli rekonstrukcí, tyto byty jsou pronajímány za 45 korun za metr čtverečný. Byty které prozatím rekonstrukcí neprošli se pronajímají o 10 korun levněji.