První podezření na neobvyklou nemoc zaznamenala majitelka ranče na konci března a ihned zavolala veterináře. „Dne 22. března jsem byl zavolán majitelkou ranče kvůli několika dní trvajícímu hnisavému výtoku z nozder u jednoho z jejích koní a hnisavé ráně na čelisti u druhého koně,“ uvedl veterinář z veterinární ordinace Vetora, Jaroslav Bretšnajdr. Koně ihned vyšetřil a zjistil u nich příznaky typické právě pro hříběcí nákazu. „S majitelkou jsme se domluvili na odběru vzorků pro bakteriologické vyšetření u koní, kteří budou mít podobné příznaky,“ vysvětlil Bretšnajdr.

Hříběcí nákaza se nakonec v této jezdecké stáji prokázala celkem u třech koní ze čtyř testovaných. Jeden kůň na hříběcí nemoc zemřel a ostatních jednadvacet koní z ranče je pro jistotu léčeno antibiotikami. „Majitelce bylo doporučeno nepřesouvat jakéhokoli koně ze stáda a přistupovat k problému jako k potencionálně vysoce infekčnímu onemocnění,“ uvedl Bretšnajdr. Státní veterinární správa tento problém řeší v rámci epizootologie na základě dodaných podkladů a šetření na místech s výskytem onemocnění.

Majitelka má podezření, že nákaza se do stáje dostala skrze nově koupeného koně. Na Rakovnicku bylo testováno na toto onemocnění více koní z několika stájí a nikde jinde se zatím nákaza neprokázala.

Jezdecká stáj kvůli onemocnění přichází o nemalé peníze. „Jako jezdecký klub máme strašně velké ztráty. Nemůžeme vozit lidi, připouštět kobyly, prostě nic,“ uvedla majitelka Jezdeckého klubu Lucky Ranch v Lužné, Martina Korachová. A škody jdou až do statisíc korun. Ve stáji panují také přísné hygienické podmínky. „Máme tady speciální rohože a desinfekční vany, aby se onemocnění nešířilo dále právě skrz oblečení a boty,“ vysvětlila Korachová. Majitelka uvedla, že finanční ztráty jsou sice obrovské, ale že nejdůležitější pro ni je, aby už žádný kůň nezemřel a všichni se z nemoci bez problémů zotavili.

Nemoc se přenáší, buď přímím kontaktem koní, vzduchem v blízké vzdálenosti, ale také skrze oblečení, výstroj a vodu. „K šíření bakterie nosními sekrety dochází za dva až tři dny po vzniku horečky. Kůň, který se zotavuje z infekce, může vylučovat bakterie ještě po dobu dvou až čtyř týdnů,“ uvádí ve své zprávě o hříběcí nákaze Olga Dobcšová a Barbora Bczděková z Kliniky chorob koní Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

V těchto dnech, stejně jako jinde v České republice, začíná na Rakovnicku sezona závodů jezdeckého sportu koní. Lidé se, ale dle slov veterinářů a i pracovníků Státní veterinární správy nemusejí obávat. Pokud budou dodrženy všechna stanovená opatření, nemoc by se dále šířit neměla. Největším úskalím tak je, že toto onemocnění nemají majitelé povinnost hlásit Státní veterinární správě, a tak je pouze na nich, jak se k problému postaví.