Stroje se měly na stavbu vrátit po zimní přestávce, tedy v dubnu. Vedení města ovšem od zhotovitele stavby, jehož smluvním partnerem je Ředitelství silnic a dálnic, dostalo aktualizovaný harmonogram. „Vůbec nás to nepotěšilo. Silnice bude neprůjezdná celou zimu, nové chodníky také nebudou a vše skončí až na konci srpna,“ konstatoval místostarosta Jesenice Roman Valuš.

V rámci třetí etapy, která zahrnuje úsek od kolejí směrem na Plzeň, jsou položeny podkladní asfaltové vrstvy a je provedena většina nového chodníku podél pily. Do konce března by měla být tato část dokončena. V úsecích druhé etapy, konkrétně od Oráčovské ulice ke Krtské a od ulice 5. května ke kolejím, proběhla sanace pláně, byly zde provedeny drenáže a povrch byl překryt vrstvou štěrkodrtě.

Rekonstrukce průtahu Jesenicí.
Rekonstrukce průtahu Jesenicí skončí před zimou. Na jaře se bude pokračovat

Během prvních tří měsíců v roce zde zhotovitel plánuje dokončit práce na kanalizaci a vodovodu, provést nové chodníky, autobusové zálivy, položit všechny podkladní vrstvy, po kterých bude možné omezeně jezdit.

V prostředním úseku od Krtské ulice do ulice 5. května by se mělo začít pracovat od dubna, ale pouze za předpokladu, že budou nyní rozpracované části průjezdné. Výjimkou bude spojná komora a spadiště, které se mají vybudovat před křížkem ve Wintrově ulici. „Budování těchto kanalizačních objektů je z pohledu plnění harmonogramu jednou z nejkritičtějších částí a my bychom byli rádi, aby nedošlo v případě komplikací k dalšímu zpoždění stavby. I v tomto případě ale musí být zajištěna průjezdnost a vše bude předmětem plánování a jednání během měsíce ledna,“ konstatoval místostarosta.

Zásah středočeských hasičů o Vánocích roku 2021.
Vánoce středočeských hasičů: požár za půl milionu korun i 19 dopravních nehod

Na konci celé stavby, tedy v srpnu příštího roku, plánuje zhotovitel položit finální obrusnou asfaltovou vrstvu v celém úseku rekonstruované silnice. Dále provede dopravní značení.

„Vše ovšem bude závislé na počasí a na tom, jestli se pod zemí nenajde nějaké překvapení. Od zhotovitele máme příslib, že od nového roku bude lepší organizace, kapacitní a technické zajištění stavby a kvalitnější subdodavatelé. Doufáme tedy, že se situace zlepší,“ uvedl Roman Valuš a dodal, že dodavatel a ŘSD přislíbily odstranění škod, které vznikly v důsledku staveniště a vlivem neukázněných řidičů.