Jedná se o ty, kteří z důvodu stáří nebo nemoci jsou odkázáni na pomoc a péči domova důchodců nebo zdravotnických zařízení a nemají žádné příbuzné. Kromě cest do Domova důchodců v Kolešovicích i jinam, byla jedním z cílů slabeckého starosty Filipa Celby a předsedkyně kulturní komise Aleny Zázvorkové léčebna dlouhodobě nemocných v Dobřanech. Zde na ně čekal pan Josef Baldík (na snímku se podepisuje do kroniky), který kromě velké radosti z návštěvy dostal i předvánoční dárky ze svých Slabec.