Veletrh práce a vzdělání pořádá Úřad práce ČR s kontaktním pracovištěm v Rakovníku s cílem přiblížit žákům osmých a hlavně devátých tříd obory, které školy v regionu nabízí, co jaký obor obnáší a nabízí i s výhledem do dalšího, vysokoškolského studia. Kromě tradičních okresních škol lákaly potencionální středoškoláky například i Střední škola letecké a výpočetní techniky z Odoleny Vody, Pražská taneční konzervatoř, Soukromá hotelová škola Bukaschool z Mostu či Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček.

Některé školy se pyšnily svými úspěchy z různých krajských či republikových soutěží, další prezentovaly své výrobky a někteří učni zase přibližovali svoje obory přímo v praxi. Studenti Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku to vyřešili tak, že uspořádali koncert v přízemních prostorách centra.

Z učňovských oborů alespoň u ISŠ Rakovník vítězil obor kuchař/ číšník. „Na ten se ptaly děti asi nejvíc. A pak na čtyřletý obor cestovní ruch s maturitou. Samozřejmě není v zapomnění ani kominík, ale na tento speciální obor už musí mít třeba daný zájemce někoho v rodině, takže první dva jmenované obory vítězí,“ potvrdila učitelka odborných předmětů ISŠ Rakovník Ilona Novotná.

V případě Masarykovy obchodní akademie Rakovník potencionální zájemce nejvíce zajímá rozdíl mezi dvěma obory, které škola nabízí. „My se jich tedy ptáme, co by chtěli raději. Zda spíš praxi a v budoucnu se zaměřovat na ekonomické obory. Nebo jestli spíš nejsou úplně rozhodnuti a mají nějakou mezeru, protože by šli spíš na vysokou školu, tak aby tu možnost měli, doporučíme jim, že více informací dostanou v ekonomickém lyceu,“ vysvětluje jedna z učitelek MOA Rakovník Jindra Košíková s tím, že v budoucnu mohou po absolvování školy studovat i zcela odlišný obor. „Některé to docela překvapilo, že mohou studovat třeba na pedagogickou či sociální fakultu, právo nebo informatiku. Nejsme totiž tak úzce zaměřená odborná škola,“ dodala.