Člen sdružení Radim Perlín zavzpomínal: „Podařilo se spojit geniální nápad architekta Milana Taflíka, stavební zkušenost tesařů Petra Hajného a Jana Koláře, a sen postavit vyhlídku na Plazích na prudké stráni nad Berounkou se nám vyplnil."

A jak se zdá, zájem o návštěvu této unikátní stavby, která nabízí zcela ojedinělý pohled do krajiny Křivoklátska, neutichá. K vyhlídce vás spolehlivě dovedou směrové tabulky „Museli jsme založit nový, v pořadí již třetí sešit pro zápisy návštěvníků," upozornil Radim Perlín. Do toho posledního se totiž za jedenáct měsíců podepsalo 1205 návštěvníků! „A umíte odhadnout, kolik návštěvníků přijde na vyhlídku a vůbec se do sešitu nezapíše? Možná dvě třetiny nebo dokonce tři čtvrtiny návštěvníků sešit jen prolistuje nebo ani neotevře, a proto se ani nezapíše. Troufnu si odhadnout, podle aut, které zde stojí na kraji lesa, že na vyhlídce bylo za rok okolo pěti tisíc turistů," upozornil Radim Perlín.

Z vyhlídky je totiž krásný pohled na údolí Berounky od vrchu Hamouz a Chlumské stráně přes Zvíkovec a Podmokly směrem dále po proudu.
Přímo proti vyhlídce jsou vidět Bučiny a po proudu řeky je za krásného počasí vidět celé Hradiště a za ním Čilá.

,Přes údolí Skryjského potoka dohlédneme zcela jistě na Skryje a na nezaměnitelnou Týřovickou stráň nad zříceninou hradu Týřov. Na našem levém břehu jsou vidět rekreační objekty vedle Šlovic a nad ústím Slabeckého potoka je vidět kousek bývalé Zikovy Rybárny a první chaty okolo," upozornil Radim Perlín.

Pokud se i vy vydáte na sváteční výlet na vyhlídku u Kostelíka, nezapomeňte se podepsat do již zmíněného třetího návštěvnického sešitu a na ruku si můžete dát razítko Vyhlídky Na Plazích.