Touto veřejnou zakázkou malého rozsahu se zabývala rada města. Jak popsal radniční mluvčí, záměrem projektu je rozšířit pobytovou plochu pro obyvatele domova. Nové využití prostor také počítá s možností uskladnění materiálů, který slouží pro využívání pozemku – ten v současné době nemá účel.

„Vybudováním pobytových místností v DPS na Pražské ulici vznikl nedostatek skladovacích prostor, pro které byly do té doby místnosti využívány,“ popsal situaci Jiří Cafourek.

Pro obyvatele jistě bude dobrým zjištěním, že prostory zahrady budou osvětleny. „Terénní úpravy zahrnují snížení terénu od nároží budovy tak, aby byl přístup do zahrady vlídný i pro obyvatele se sníženou schopností pohybu,“ podotkl radniční mluvčí.