Na zahradě nyní najdete například altán, tedy vlastně enviromentální učebnu se zelenou střechou. Rostou na ní venkovní sukulenty. Zdolávat přírodní překážky, udržovat rovnováhu a poznávat nebezpečí umožní takzvané vyplavené kmeny, což je hromada kmenů mezi kameny, která slouží k přelézání.

O kousek dál leží motýlí pahorek. Děti na něj vystoupají po různě vysokých schůdcích a přitom si ještě na sloupech prohlédnou jednotlivá stádia vývoje motýla vyřezaná ve dřevě. Živé motýly pak lákají motýlí keře kumule Davidovy.

Děvčata jistě ocení letní kuchyňku s pořádně velkými dřevěnými kamny a pracovním stolem. K posezení jsou tu určené lavičky a ohniště. Jak se šíří zvuk malí školáci zjistí prostřednictvím rour a také na zvonkohře.

V další části jsou hrací prvky, například beranidlo, pavučina nebo domeček, či lanové centrum. Dětem poslouží ke hře a zároveň i k odpočinku a pozorování živočichů na zahradě. Jednotlivé ptáky, které s mohou na zahradě usídlit, představují barevné informační tabule.¨

Celý prostor doplňuje zeleň, celkem 87 nových stromů a více jak 840 keřů. Některé staré stromy i keře musely být vykáceny a nahradily je už zmiňované nové. Podél plotu časem vyroste z keřů živý plot. V dalších částech byly pro změnu zasázeny keře s jedlými plody, malinami, borůvkami.

Zahrada dostala zároveň nové osvětlení a nový plot. Část se ho stavěla už dříve při izolaci budovy. Náklady na obnovu zahrady čítají zhruba 4,2 milionu korun. Spoluúčast města je deset procent. Zbylé peníze získalo město z Operačního programu životního prostředí.

Jakým způsobem se vybíraly prvky do zahrady, vysvětlila ředitelka Základní a mateřské školy v Jesenici Danuše Vopatová: „Součástí projektu obnovy zahrady byl plán enviromentální výchovy. Plánovali jsme si, co všechno bychom chtěli děti naučit a podle toho a podle rady zkušenosti zástupců dodavatelské firmy, jsme volili prvky." Dřevěné prvky jsou podle zkušeností velmi odolného akátu.

„Projekt byl i tak nastavený. Zahrada není zatím přístupná veřejnosti. Slouží jako učebna pro děti ve školce. Je to nutné i z hlediska bezpečnosti. Protože se musí vysvětlovat, jak hrací prvky používat. Děti ze základní školy sem také přijdou. Určitě ty z přípravné třídy a školní družiny," vysvětlovala ředitelka Základní a mateřské školy Jesenice Danuše Vopatová.