Na začátku května se na slabeckém zámku konal další kontrolní den. Předmětem setkání byla kontrola postupu prací, finanční zajištění stavby a upřesnění další etapy.
Hovořilo se o západní straně interieru velké výstavní místnosti. Na stropě se nachází část narušeného podhledu stropu. Jelikož nelze vyloučit poruchu dřevěné konstrukce stropu, bude nutné provést sondu, která bude odříznuta od původní omítky. Na zámku byly znovu označena místa zásuvek. Středové osvětlovací těleso ve výstavní místnosti bude napojeno ve stávající mezeře. Ta vznikla novodobou příčkou, která je provlečena v mezistropu. Dále bylo dohodnuto, že bude nejdříve provedena repase oken v budoucích výstavních prostorách. Stávající barevnost však zůstane zachována.
Byl přítomen také truhlář, který osadil dekorativní výplň ostění v 1. patře stávající kanceláře Úřadu městyse Slabce. Současně bude opravena dekorativní výplň ve dveřích hlavního vstupu do kanceláře.