Na zápach v přízemí a prvním patře šířící se z toalet si stěžují nejen žáci základní školy, ale  i jejich rodiče. Obdobná situace je i v prostorách toalet ve druhém patře, kde má prostory pronajaté gymnázium. Podle starosty města Karla Filipa tak město bude muset nechat kompletně zrekonstruovat nejen toalety, ale i veškeré potrubí. Podle ředitele školy Petra Chocholy by se celkem jednalo o částku necelých 1,7 milionu korun.

„Práce by si zajišťovalo vedení školy samo. Nedocházelo by tak k rušení výuky a také k tomu, že v době vyučování a prázdnin by se pohybovali cizí řemeslníci v budově školy,“ řekl Karel Filip.

Náklady by hradila škola s tím, že město by o zmíněnou částku navýšilo příspěvek. Vše musí ale schválit zastupitelé města.