Zatímco se jedni učí, jak ještě efektivněji zachraňovat lidské životy, druzí s lidskými životy klidně hazardují.

Už jsme nastínili, že se v úterý v podvečer a v noci uskutečnil v Rakovníku a jeho blízkém okolí výcvik policistů, který byl hrubě narušen několika výrostky. Ale nyní zpět k podstatě věci. Oč se tedy vlastně jednalo.

K výcviku byl použit stejně jako každý rok, neboť je jedná o každoroční proškolení, policejní vrtulník Eurocopter EC-135 letecké služby Policie ČR. Ta tento typ vrtulníku provozuje i v letecké záchranné službě na území Středočeského kraje.

Mluvčí rakovnické policie René Černý doplnil: „Instruktor leteckých záchranářů, podpraporčík Václav Richter z HZS Rakovník, policisty seznámil s praktickou stránkou zásahů při mimořádných událostech, při kterých je třeba použít vrtulník. Jsou to například vážné dopravní nehody a těžké pracovní úrazy. Kolegové se učili, jakým způsobem navést vrtulník na bezpečné přistání a zajistit a vytyčit pro tento manévr bezpečnou plochu za denního i nočního světla. Obtížnější je nácvik v noci, kdy musí být přistávací plocha odpovídajícím způsobem nasvětlena.“

To vše se provádí za pomoci vizuálních povelů a signálů a dále po setmění pomocí jednoho až tří služebních vozidel a jejich majáků.

Policisté se během výcviku vrtulníku a bezpečným přístupem k tomuto stroji v době, kdy je rotor vrtulníku v činnosti.

"Musí se zbavit nepříjemných pocitů z toho, když vrtulník přistává, když vidí, jak se k nim tento kolos přibližuje. Musí vědět jak čelit prudkému větru, který naráží do jejich těl při přistávání vrtulníku. Musí vědět, že se musí vždy pořádně zapřít a svůj postoj stabilizovat,“ dovysvětlil René Černý.

Policisté musejí být připraveni také na noční přistávání vrtulníku. „Jiné postupy jsou ve chvíli, když je ve hře noční vidění. To musí policisté umět rozlišit. To poznají dle stavu osvětlení vrtulníku. Důležité je, aby ve správnou chvíli zhasli světla na zemi, aby se v okamžiku dosednutí nezahltilo noční vidění,“ uzavřel René Černý.