Vrchní sestra dětského oddělení Alena Vitnerová vysvětlila: „Jedná se o monitoring dechu dítěte. Jakmile by přestalo dýchat, přístroj spustí alarm." Osm kousků Babysense II v hodnotě bezmála dvacet tisíc korun předali Aleně Vitnerové zakladatel Nadace Křižovatka Martin Rosinek, člen správní rady nadace Vlastimil Novotný a za sponzora nadace Pavel Zajíc z RWE .

Nadace Křižovatka je mimovládní nezisková organizace. Vznikla v roce 1995 jako jediná v České republice s cílem pomáhat dětem ohrožených „Syndromem náhlého úmrtí novorozenců a kojenců" – SIDS.
Za dobu svého působení se nadaci podařilo pokrýt monitory dechu BabySense II lůžková oddělení nemocnic ve všech regionech České republiky.

Na základě zkušeností lékařů na novorozeneckých odděleních, monitory dechu lze doporučit nejen jako preventivní pomůcku před syndromem SIDS, ale i jako pomocníka, který dokáže odhalit jiné problémy, které se u miminek mohou projevit například mělkým dýcháním či apnoickými pauzami.

Monitor dokáže tyto změny dýchání zachytit a rovněž vyšle varovný zvukový a světelný signál, i když se nemusí jednat přímo o syndrom náhlého úmrtí.

Pokud se dýchání zastaví na dobu delší než 20 sekund, nebo pokud se dechová frekvence sníží pod 10 dechů za minutu, Babysense II upozorní na tento stav zvukovým a světelným signálem.
Přístroj Babysense II nemůže předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontroluje dýchání a varuje v případě ohrožení dítěte.