Ty převzaly lékařka Kateřina Březinová a vrchní sestra Alena Vitnerová.

Kateřina Březinová vysvětlila: „Senzorové podložky registrují pohyb těla dítěte v postýlce. V případě, že by dítě přestalo dýchat, ihned se ozve alarm. Maminky mají možnost si ho u nás vyzkoušet a poté si ho zapůjčit za určitý poplatek i domů. Někdo ho má tři, někdo šest měsíců, někdo dokonce rok. Nejaktuálnějším rizikovým obdobím je kojenecký a pozdně kojenecký věk, tedy do šesti měsíců věku dítěte."

SIDS
V období prvního roku věku dítěte totiž může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. V některých případech selhání dechu souvisí právě se „syndromem náhlého úmrtí kojenců" – SIDS.
Vlastimil Novotný zdůraznil: „Je to bohužel diagnóza, kterou lékaři stanoví až po smrti dítěte. Způsobuje náhlou smrt bez varování i úplně zdravým dětem, která se objevuje během spánku. Miminko přestane dýchat a udusí se. Příčina syndromu není dosud jasná, pravděpodobně se jedná o poruchu řízení dechové činnosti, která vzniká již v těhotenství."

Lékařka Kateřina Březinová řekla, že je personál rakovnické nemocnice za monitory moc rád. „Člověk nikdy neví, co se může stát třeba i u nás na porodnici. Je dobře, že jsou miminka stále pod dohledem."

Nadace
Za dobu svého působení se nadaci podařilo pokrýt monitory dechu lůžková oddělení nemocnic ve všech regionech České republiky. „V tomto úsilí stále pokračujeme. Náš cíl je dovybavit všechna dětská a novorozenecká oddělení a JIP po celé republice potřebným množstvím monitorů. Jsme si vědomi toho, že cca 4 200 kusů již předaných (darovaných) monitorů pomohlo ochránit nové lidské životy. Tato skutečnost posiluje důvěru, že naše práce není zbytečná," zdůraznil dále Vlastimil Novotný.

Peníze na zakoupení monitorů se snaží získat vedle pořádání vlastních akcí též podporou veřejnosti a sponzorů malých i velkých subjektů a pořádáním celonárodní sbírky. „Všem sponzorům moc děkuji," dodal Novotný.