Vlastní naivitou a nevědomostí můžete nahrát zločincům. Facebook. Tato a další takzvané sociální sítě jsou podle policie stále častěji využívány jako pomůcka při páchání trestné činnosti.

Facebook

Lidé žijící mimo zákony zde najdou jako na dlani informace o rodinných a milostných vztazích vhodné k vydírání, soupis cenností v bytě či termíny dovolené… Mluvčí rakovnické policie René Černý potvrzuje: „Facebook je velice nebezpečná záležitost. Především proto, že se lidé na facebooku svěřují klidně i s těmi nejintimnějšími záležitostmi, které tak mohou být kýmkoli lehce zneužitelné. Facebook je ideální zdroj informací pro lidi, kteří by mohli mít o vaši osobu zájem, a to nejen v tom kladném slova smyslu. Podvodníci, zloději, vyděrači, pedofilové, psychicky narušení jedinci, ale mohou jej v některých případech využívat například také zpravodajské složky, zločinecké i teroristické organizace.“

René Černý dále zdůraznil, že je na osobní zodpovědnosti každého, co všechno na facebooku o sobě prozradí, a to včetně podobenek. Pokud je někdo nemá na internetu řádně zabezpečené, i ty se dají stáhnout a zneužít.

Pokud o někom chcete zjistit co nejvíce informací, není nic jednoduššího, než si zadat jeho jméno do googlu, vyhledat jeho facebookový profil a napsat: Jsem Hanka, známe se ze školy, dej si mě mezi přátele. Zajímavé je, že lidé nejsou ochotni říct v reálném světě důvěrné věci někomu, koho málo znají, ale klidně na sebe prozradí všechno ve světě virtuálním do zdánlivé anonymity.

Kyber šikana

Na Rakovnicku řešili policisté prozatím pouze jeden případ kyber šikany. „Jsou to dva roky, kdy byla tímto způsobem šikanována třídním kolektivem jedna dívka. Byla vystavena v diskusním chatu nadávání, urážení, byly zde dokonce vystopovány náznaky násilí vůči její osobě. Řešili jsme to ve spolupráci s rodinou i školou. Škola iniciovala společné setkání s rodiči i spolužáky. My jsme dětem vysvětlovali, jaký postih jim může ze strany zákona hrozit, pokud budou v nevybíravém a neurvalém šikanování pokračovat. Jsou to citlivé a smutné věci,“ popsal k problému kyber šikany policista René Černý s tím, že se obává, že se tento trend nevhodného až kriminálního chování bude ve společnosti v budoucnu rozrůstat a že by mohl dokonce překročit i hranice státu.

„Děti i dospělí jsou dnes už značně jazykově vybaveni a je jen otázka času, kdy se na facebooku může najít skupina lidí, kterým se jeden z diskutujících znelíbí a začnou jej nenávidět a šikanovat,“ konstatoval policista. Obrana proti takovému nebezpečnému chování je složitá a platí zde stejné poučení jako při zacházení s facebookem. Dobře si rozmyslet, co vše o sobě na internetu prozradím ostatním.