K myšlence prodeje ho zoufalství. „Udržuji ještě jednu cennou památku, a to Elekroskanzen ve Šlovicích. Na další, stejně historicky cenný objekt, už prostě nezbývaly finance ani časový prostor. Dal jsem spravit střechu, omítku a okna. Protože si myslím, že je třeba tento první mlýn v republice na elektrický pohon zachovat jako národní bohatství. A protože je stejného smýšlení i Občanský spolek Mlýnice. Dohodli jsme se," vysvětlil Petr Čech.
Předsedkyní spolku je Vlasta Uhrová, místopředsedou Jiří Vostrý, jednatelkou Marie Goszlerová, hospodář Martin Goszler. A mají kolem sebe spoustu dalších pomocníků Janu Smejkalovou, Josefa Holého či již zmiňovaného Petra Čecha.

Vlasta Uhrová popsala: „Jedná se, jak již bylo zmíněno, o trvalou výstavu, která se ale, jak věřím, bude stále rozšiřovat o další exponáty. Počítám také s tím, že zde budeme dělat i měsíční výstavy amatérských fotografů. Otevřeno bude o víkendech a provést výstavou mohu i po telefonické domluvě." Telefon na Vlastu Uhrovou je: 728308950.

Zajímavá bude jistě tato nabídka například v předprázdninovém čase pro školy, které by mohly spojit návštěvu Slabec s návštěvou Elekroskanzenu ve Šlovicích. V létě zde spolek dle Vlasty Uhrové počítá s pořádáním festivalu divadel, jarmarky.
„Moje vize je taková, dostat slabecké muzeum do turistického průvodce. Potřebujeme získat k udržení muzea více peněz. Bylo by škoda prodat tuhle budovu," dodala Vlasta Uhrová.

Regionální spisovatel a badatel Roman Hartl, mimo jiné autor knihy pojednávající o historických osobnostech městysů a obcí mikroregionu Balkán, během prohlídky výstavy konstatoval:: „Je moc dobře, že se spolek témat, která zde vystavují, chopil, trochu zpracoval a představil veřejnosti. Například zemědělství zde bylo pro tento kraj typické. Tady se především pracovalo na polích. Bylo zde také poměrně dost rozšířeno ovocnářství a chov ovcí."
Starosta Slabec Vlastimil Štiler doplnil: „Jsme rádi, že ve Slabcích vzniká něco nového a přejeme spolku, aby jim jejich nadšení vydrželo. Slabecký mlýn je dominantou naší obce, prvním elektrickým mlýnem v Čechách a proto si zaslouží veškerou pozornost veřejnosti."

A Per Čech dodává: „Potěšilo nás, že dnes přijel také ministr Marcel Chládek, který i ve funkci ministra pokračuje v záštitě a ochraně obou Čechových mlýnů ."