Propozice: Do soutěže lze přihlásit libovolnou výtvarnou práci (malba, kresba, grafika, koláž, fotografie a počítačová grafika) zobrazující libovolný pohled na obec nebo život v obci, ve které autor žije, nebo ji navštěvuje. Maximální formát díla je B1 (100x70cm).
Kategorie: I. kategorie – děti do 7 let (předškolní věk)
II. kategorie – děti do 12 let (do 5. třídy ZŠ)
III. kategorie – děti do 15 let (do 9. třídy ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
IV. kategorie – dospělí (studenti středních škol a dospělí)

Uzávěrka: Soutěžní práce na zadní straně označené celým jménem, datem narození a adresou autora (u žáků škol navíc názvem školy a třídou) doručte do pátku 3. května 2013 do Rabasovy galerie Rakovník. Jury jmenovaná ředitelem Rabasovy galerie Rakovník rozhodne v každé kategorii o pořadí soutěžících. První tři budou odměněni.

Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne při vernisáži nejlepších prací ve čtvrtek 9. května 2013 ve Výstavní síni na radnici v Rakovníku. Výstava potrvá do 26. května 2013.

Práce si bude možné vyzvednout v Rabasově galerii do 28. června 2013. Nevyzvednutá díla budou skartována.

Informace o předešlých ročnících soutěže najdete na internetových stránkách galerie a rovněž na webu Rakovnického deníku.

Kontakty:
Rabasova galerie Rakovník, Vysoká 232, 269 01 Rakovník, tel.: 313 513 953, e-mail: rabasova.galerie@tiscali.cz, www.rabasgallery.cz, Nová síň pod Vysokou bránou, tel: 313 511 549.⋌